Lijst Voor Onafhankelijk Pensioentoezicht op jouw ABP pensioen!

De Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht is een 5-koppige fractie in het Verantwoordingsorgaan van het ABP, zonder band met de vakbond, maar voor jou! Onze inzet is om het ABP transparanter, eerlijker, en duurzamer te maken.

Bijna 20% van de loonkosten van een medewerker uit de overheids-en onderwijssector wordt overgemaakt aan het ABP. Maar het is voor veel deelnemers en gepensioneerden onduidelijk wat er met dit geld gebeurt. Het ABP neemt té vaak besluiten over de deelnemers, zonder de deelnemers echt te betrekken en zonder uit te leggen waarom het besluit bijdraagt aan een eerlijke verdeling van de lasten en lusten over betrokkenen van het fonds. Communicatie is eerder defensief dan pro-actief; de houding legalistisch in plaats van open en onderzoekend. Het grootste pensioenfonds van Nederland, en het op-één-na-grootste ter wereld, heeft de omvang om een voortrekkersrol te vervullen naar een modern en toekomstbestendig pensioenbeleid. Helaas blijkt het fonds zich meestal juist zeer behoudend en reactionair te gedragen. Tijd voor verandering. De ramen moeten open. De blik moet naar buiten.

Nadat de Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht tijdens de eerste democratische verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan 28% van de stemmen heeft gehaald onder de deelnemers, zullen wij de komende jaren het ABP-Bestuur kritisch gaan volgen. Maar dat kunnen wij niet alleen. Op deze website, maar ook op onze Facebookpagina en op Twitter, vertellen wij graag wat wij doen, en nodigen alle geïnteresseerden (of je nu op ons gestemd hebt, of niet) uit om met ons in gesprek te gaan over pensioenen, het beleid van ABP en de inzet van LvOP in het Verantwoordingsorgaan. Laat horen wat jij wilt!