Abonneren op Podcast

iTunes Google Podcasts Spotify RSS

Deze week is de aandeelhoudersvergadering van Shell. Gaat ABP eindelijke voor de klimaat resolutie van Follow This stemmen? Hoe kan ABP het beste bijdragen aan de energie transitie? En krijgen deelnemers in de toekomst keuzes over hoe hun geld belegd wordt? Dit en meer bespreken we met Mark van Baal, activistische aandeelhouder en oprichter van Follow This.

Links:

Dit is Podcast 1 van 2021 van de LVOP fractie in het VO van het ABP. In deze podcast spreken Lyda den Hartog en Arend Jan Boekestijn van de LVOP fractie over governance bij het ABP. Vele mogelijke bestuursmodellen bestuursmodellen passeren de revue. Wij gaan met name ook in op onze voorkeur voor een onafhankelijk bestuur en onze bewaren tegen het voorstel van het ABP bestuur voor een omgekeerd gemengd model. Ten slotte besteden wij ook aandacht aan onze reactie op de internetconsultatie over de Wet toekomst pensioenen en het nieuwe pensioencontract.

De gehele fractie van de LvOP bespreekt in deze vijfde aflevering van het tweede seizoen van de LvOP Pensioenpodcast het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar het komende jaar. Er wordt afgetrapt met de besluitvorming omtrent de premie en indexatienota van 2021. Daarbij legt de fractie uit waarom zij gekozen heeft zich te onthouden van stemming. Vervolgens volgt een discussie over de opstelling van het ABP bestuur en het verantwoordingorgaan ten aanzien van de kortingsregels, waarna ook het onderwerp van de governance niet onbesproken kan blijven. Ook het beleggingsbeleid passeert de revue. De podcast sluit af met een vooruitblik naar naar het nieuwe jaar.

De LvOP (Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht) is een fractie in het Verantwoordingsorgaan bij ABP. In deze podcast serie doet ze verslag van haar werkzaamheden, geeft een kijkje in de keuken bij het grootste pensioenfonds van ons land en spreekt zij met verschillende experts over pensioen.

Arend Jan Boekestijn en Michael Visser spreken in deze vierde aflevering van het tweede seizoen van de LVOP pensioenpodcast wederom met prof. Hans van Meerten. De LvOP (Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht) is een fractie in het Verantwoordingsorgaan bij ABP. In deze podcast serie doet ze verslag van haar werkzaamheden, geeft een kijkje in de keuken bij het grootste pensioenfonds van ons land en spreekt zij met verschillende experts over pensioen.

Hans van Meerten is deeltijd hoogleraar Europees pensioenrecht aan de Universiteit van Utrecht sinds 2015, adviseur bij Westerbrink en zelfstandig advocaat.

Arend Jan en Michael spreken met Hans van Meerten door over enkele thema’s die we in podcast 3 met hem bespraken. We duiken nog wat dieper in enkele details en de EU pensioenwetgeving. Ook gaan we in op het anti-EU sentiment dat bij sommigen leeft rond pensioen. Is dat wel terecht?

Arend Jan Boekestijn en Michael Visser spreken in deze derde aflevering van het tweede seizoen van de LvOP pensioenpodcast met prof. Hans van Meerten. De LvOP (Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht) is een fractie in het Verantwoordingsorgaan bij ABP. In deze podcast serie doet ze verslag van haar werkzaamheden, geeft een kijkje in de keuken bij het grootste pensioenfonds van ons land en spreekt zij met verschillende experts over pensioen.

Hans van Meerten is deeltijd hoogleraar Europees pensioenrecht aan de Universiteit van Utrecht sinds 2015, adviseur bij Westerbrink en zelfstandig advocaat. In die laatste hoedanigheid doet Van Meerten momenteel de zogeheten CDC zaak (collective defined contribution) die binnenkort voorkomt en waar de Nederlandse Staat wordt gedaagd.

Naast die rechtszaak spraken Arend Jan en Michael op 9 november met Hans van Meerten over de grote verplichtstelling van pensioen in Nederland. Wat vindt hij daarvan en waarom is deze niet EU proof? Uiteraard spreken we Hans over zijn inbreng in de hoorzitting bij de Tweede Kamer op 4 november over het nieuwe pensioenakkoord en licht hij toe waarom hij daar grote juridische bezwaren ziet vooral als het gaat om het (verplicht) invaren naar een nieuw pensioencontract. Daarbij komt ook het opschorten van het instemmingsrecht van deelnemers om de hoek kijken en de rol van het Verantwoordingsorgaan. Speciaal voor de liefhebber hebben we nog een podcast met Hans van Meerten opgenomen. Daarin gaan we nog wat dieper op een aantal onderwerpen in en bespreken we het anti-EU sentiment dat bij sommigen leeft rond pensioen.

Arend Jan Boekestijn en Michael Visser spreken in deze tweede aflevering van het tweede seizoen van de LVOP pensioenpodcast met Adri van der Wurff. De LvOP (Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht) is een fractie in het Verantwoordingsorgaan bij ABP. In deze podcast serie doet ze verslag van haar werkzaamheden, geeft een kijkje in de keuken bij het grootste pensioenfonds van ons land en spreekt zij met verschillende experts over pensioen.

Adri van der Wurff is opgeleid als sociaal psycholoog en methodoloog, was voorzitter van de Raad van Bestuur van Cordares en zat tot 2014 in de raad van bestuur van APG Groep (de uitvoerder van pensioenfondsen als ABP en BPF Bouw). Na zijn vertrek daar is hij onafhankelijk voorzitter geweest van een aantal pensioenfondsen en heeft hij gewerkt als toezichthouder. In zijn opinies in PensioenPro reflecteert deze doorgewinterde pensioenbestuurder vanuit zijn ervaring en expertise op verschillende pensioenonderwerpen.

Met Adri van der Wurff spreken Arend Jan en Michael over diverse dilemma’s. Over het pensioenakkoord en onderbelichte thema’s daarin, zoals de Governance en zeggenschap bij pensioen. Over de psychologie van korten, over retorische trucs van pensioenfondsbestuurders en of het nieuwe contract wel in het belang is van deelnemers? Waarom heeft toezichthouder AFM geen rol in het productproces bij pensioenfondsen, en wel bij verzekeraars?

Arend Jan Boekestijn en Michael Visser spreken in deze eerste aflevering van het tweede seizoen van de LvOP pensioenpodcast met Anna Grebenchtchikova. De LvOP (Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht) is een fractie in het Verantwoordingsorgaan bij ABP. In deze podcast serie doet ze verslag van haar werkzaamheden, geeft een kijkje in de keuken bij het grootste pensioenfonds van ons land en spreekt zij met verschillende experts over pensioen.
Anna Grebenchtchikova was op jonge leeftijd al op weg om pensioenbobo te worden. Zij onderhandelde namens de jongerenbonden over pensioen, was de jongste Nederlandse pensioenfondsbestuurder en werkte voor Steven van Weyenberg & Wouter Koolmees in de Tweede Kamer. Tegenwoordig vertoeft ze in Londen, vanwaar ze uit de grote zakenbanken pensioenfondsen als haar klanten heeft.
Met Anna spraken Arend Jan en Michael eind juli 2020 over het akkoord rond het EU herstelfonds, ‘Eurobonds’ en de verwachte impact op pensioenfondsen. Komt er een nieuwe Europese rekenrente aan? Ook kijken ze naar de stand van zaken bij de Nederlandse pensioenfondsen nu die zich voorbereiden op de transitie naar een nieuw pensioencontract. Waarom staat ABP er zo beroerd voor in relatie tot andere fondsen? Waarom hebben deelnemers zo weinig te zeggen en moeten vakbonden niet eens in de spiegel kijken?

Michael en Arend Jan spreken in deze podcast verder met Roel Mehlkopf. Roel is onderzoeker bij Tilburg University en verbonden aan Netspar. Daarnaast werkt hij bij Cardano. Als ambtenaar was hij eerder werkzaam bij SZW, CPB en DNB. In de vorige podcast nam Roel ons mee onder de motorkap van het nieuwe pensioencontact. Nu spreken we verder met hem over het thema keuzevrijheid in pensioen. Is dat niet ondergesneeuwd geraakt in het pensioenakkoord? Roel deed in 2017 voor Netspar onderzoek naar welke keuzemogelijkheden wenselijk zijn vanuit het perspectief van deelnemers. We gaan onder andere in op de opname van een bedrag ineens (10% lump sum), zelf je pensioenuitvoerder kiezen en bepalen hoeveel premie je inlegt. En passant neemt Roel u mee op reis hoe andere landen hiermee omgaan en wat Nederland daar van kan leren.

Arend Jan en Michael spreken in deze podcast uitgebreid met Roel Mehlkopf. Roel is onderzoeker bij Tilburg University en verbonden aan Netspar. Daarnaast werkt hij bij Cardano. Als ambtenaar was hij eerder werkzaam bij SZW, CPB en DNB. In deze podcast bespreken we met Roel wat hij vindt van de uitwerking van het nieuwe pensioencontract die op 6 juli 2020 door minister Koolmees naar de Tweede Kamer is gestuurd. We duiken daarbij ook onder de motorkap om te horen hoe persoonlijk het nu echt wordt en of het een eerlijk contract is voor alle generaties. Welke rol vervult een solidariteitsreserve en een projectierendement straks? Ook beantwoordt Roel vragen van luisteraars. Zoals de vraag of er nu met terugwerkende kracht geïndexeerd wordt? En waarom het verbeterde premiecontract (plus) zo weinig aandacht krijgt en (bewust) niet meegenomen wordt in diverse vergelijkingen? In de volgende podcast spreken we met Roel verder over het pensioenakkoord, maar dan specifiek over het thema keuzevrijheid.

In deze podcast spreekt Arend Jan met Ilja Boelaars. Hij is pensioenexpert en recent gepromoveerd op risicodeling en renterisico aan de University of Chicago. LvOP is kritisch op kritisch op (eerdere) beleidsmatige keuzes van het ABP bestuur ten aanzien van de renteafdekking en vindt dat ABP weinig transparant is over deze keuzes en de gevolgen voor deelnemers. Het is belangrijk dat deelnemers op hoofdlijnen inzicht krijgen in de keuzes van het bestuur in de loop van de tijd en wat dit betekent voor hun pensioen bij stijgende en dalende rentes. Nu ABP hierover zwijgt, vragen we Ilja om een is mini-college renteafdekking. En wat te doen? Heeft een grotere afdekking van het renterisico nu nog zin?