Nieuwsbrief LvOP Fractie
Hallo!

Op 5 juli 2018 is het nieuwe Verantwoordingsorgaan van het ABP geïnstalleerd. Door een goede verkiezingsuitslag blijft LvOP 5 zetels houden ook al was er een zetel minder te verdelen. Voor de nieuwkomers was er een intensieve training van 5 dagen om thuis te raken in de pensioenwereld. In deze nieuwsbrief blikken de fractieleden terug op het eerste jaar.

foto Petra van Straten
Petra van straten
Fractievoorzitter en lid commissie algemeen

Nog steeds vereerd met de vele stemmen die we kregen tijdens de verkiezingen. Met zn vijven kunnen we het kritische geluid blijven laten horen. Het onderwerp pensioen is niet nieuw voor me, maar het politieke wereldje binnen ABP is dat des te meer. Ik kan me erover blijven verbazen dat een positie of formulering belangrijker is dan de kwaliteit of de inhoud.

Transparantie is een van onze drie hoofdthemas. Op dat punt hebben we heel recent weer een succes geboekt: ook de leden van het verantwoordingsorgaan gaan hun andere functies bekend maken.

Jochem Sprenger
Lid commissie communicatie

Communicatie raakt aan alles – en gaat daardoor vaak over niets. Dat is de grote uitdaging waar de commissie communicatie van het Verantwoordingsorgaan het afgelopen jaar mee heeft geworsteld. Voor ABP is communicatie namelijk nog te vaak enkel de mooie website, de flyers en de glossys. Maar waar communicatie de deelnemer echt raakt – zoals incidenten – lijkt de rol van communicatie snel naar de achtergrond te verdwijnen. En incidenten zijn bij een hele complexe organisatie met een nog complexere regeling eerder regel dan uitzondering. Het ABP is voornemens een cultuuromslag in te zetten, onder de slogan de deelnemer centraal. Dat klinkt prachtig. Aan mijn opvolger de grote uitdaging de vinger aan de pols te houden, zodat het niet bij mooie woorden blijft.

foto Jochem Sprenger
foto Sofie Faes
Sofie Faes
Voorzitter commissie beleggingen

Het is leuk om als nieuwkomer deze wereld binnen te stappen. Over veel aspecten van ons pensioen ben ik positiever dan toen ik begon. Er zijn bekwame bestuurders en uitvoerders. Twee dingen waarover ik me verbaas heb ik beschreven in een blog: Wat kost mijn pensioen? Wie bepaalt mijn pensioen? Het is vanuit mijn commissie gelukt het bestuur te adviseren beleggingen in teerzand, schaliegas en steenkool af te bouwen.

Michael Visser
Lid commissie financiën

Mijn 5e jaar voor LvOP in het Verantwoordingsorgaan van ABP was in meerdere opzichten bijzonder. We namen in de fractie afscheid van Myrthe, Linda en Peter en verwelkomden Petra, Sofie en Arend-Jan. Tradities werden voortgezet, zoals het fractieoverleg =E2=80=98thuis bij. Nieuwe initiatieven werden opgepakt, zoals gerichtere communicatie over onze inzet en resultaten in het VO en daarbuiten (bijvoorbeeld via blogs, podcasts en deze nieuwsbrief). De financiële situatie bij ABP blijft zorgelijk en nu de deelnemer anno 2019 nog steeds verplicht is pensioen op te bouwen bij ABP, vraagt het op 5 juni jl. gesloten pensioenakkoord extra alertheid. Keuzes van sociale partners en ABP bestuur in het verleden (denk aan de VUT overgangsregeling), laten zien dat zij die niet aan tafel zitten (niet-vakbondsleden, jongeren et cetera) makkelijk het kind van de rekening kunnen worden.

foto Michael Visser
foto Arend-Jan Boekestein
Arend-Jan Boekestein
Lid commissie algemeen

Het aantal leden van vakbonden daalt. Toch hebben vakbonden in de wereld van de pensioenen nog veel te zeggen. Het gevolg is dat de belangen van de jongeren, die meestal geen lid meer zijn van een vakbond, vaak onvoldoende verdedigd worden. Het pensioenakkoord is een stapje in de goede richting maar veel hangt nog af van de uitwerking. Binnen het Verantwoordingsorgaan van het ABP neemt de LvOP een minderheidspositie in. Ook zijn de bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan zeer beperkt. Het is dus tijd voor een ander systeem. Daarom produceert LvOP podcasts over hoe het beter zou kunnen. Waarom zouden mensen niet hun eigen pensioenfonds mogen kiezen? En zo zijn er nog meer pertinente vragen.

Nieuw fractielid stelt zich voor

In verband met verplichtingen in zijn nieuwe baan is Jochem Sprenger helaas niet meer in staat deel te nemen aan het verantwoordingsorgaan. Wij danken hem zeer voor zijn waardevolle bijdragen aan de LvOP fractie! Na de zomer zal Jeffrey van Noortwijk zijn plek overnemen. Hieronder stelt Jeffrey zich voor.

foto Jeffrey van Noortwijk

Met de inkt van het pensioenakkoord die amper droog is, is de zomer van 2019 voor het Verantwoordingsorgaan in algemene zin maar voor mij specifiek een meer dan interessante periode aangebroken. Niet alleen zullen we moeten toezien op het onderhandelingsprocessen binnen de stuurgroep, de pensioenkamer en uiteindelijk het fondsbestuur. Tegelijkertijd heb ik tevens de eer op ditzelfde moment toe te mogen treden tot het Verantwoordingsorgaan namens de LvOP. De invloed die we als LvOP op deze onderhandelingsprocessen uit kunnen oefenen is helaas gering. Wel kunnen we de informatie en communicatie over de keuzes en de belangenafwegingen die hierover gemaakt moeten worden zoveel mogelijk transparant en inzichtelijk proberen te maken. Dit is iets waar ik me vanaf nu hard voor zal maken.

Laatste LvOP Blogs

Er is een nieuw pensioenakkoord. Maar wie bepaalt welke afspraken er gemaakt worden?

Eind april verscheen het jaarverslag van ABP over 2018. Het moment dat het VO mag oordelen over het handelen van het bestuur van ABP.

Hoeveel draag je per maand af aan jouw pensioen? Sofie zocht het uit.

LvOP Pensioen Podcast
Twittericon
iTunes
Facebookicon
Google
Facebookicon
Spotify
Instagramicon
RSS
albumart pensioen podcast
Twittericon
Facebookicon
Instagramicon
Powered by Sender.net