3

Suzanne Loeff

Suzanne werkt bij Rijkswaterstaat

Ik ben Suzanne Loeff, 29 jaar. Binnen het verantwoordingsorgaan van ABP wil ik mij inzetten voor duurzame pensioenbeleggingen, meer inzicht in ons eigen pensioen en meer keuzevrijheid. Sinds 1,5 jaar werk voor de financiële afdeling van Rijkswaterstaat. Hiervoor was ik 4,5 jaar pensioenadviseur voor verschillende pensioenfondsen. Ik heb een economie bachelor, wiskunde bachelor en een masterdiploma in de wiskunde van pensioenen en verzekeringen.

Met een combinatie van kennis, ervaring en frisse blik hoop ik een kritisch maar constructief geluid te zijn binnen ons verantwoordingsorgaan en een bijdrage te leveren aan een goed pensioen voor ons allemaal in een veranderende pensioenwereld.