Categorieën ABP,Beleggingsportefeuille,Nieuws

ABP bouwt nu ook beleggingen in bruinkoolmijnen af

Begin 2020 gaf ABP een toezegging haar investeringen in teerzand en kolen af te bouwen. In november kreeg het verantwoordingsorgaan de afspraken onder ogen die hierover met de uitvoerder APG gemaakt worden. Hieruit bleek dat alleen steenkool mijnen worden afgebouwd. Na vragen vanuit het verantwoordingsorgaan heeft ABP deze afspraken aangescherpt en valt ook bruinkool onder het afbouw beleid. De LvOP blijft de implementatie van de duurzaamheidsambities scherp in de gaten houden.

Bruinkoolmijn in de buurt van Keulen. Bruinkool heeft een grotere uitstoot dan steenkool en daarnaast een grote impact op het landschap