Begin 2020 gaf ABP een toezegging haar investeringen in teerzand en kolen af te bouwen. In november kreeg het verantwoordingsorgaan de afspraken onder ogen die hierover met de uitvoerder APG gemaakt worden. Hieruit bleek dat alleen steenkool mijnen worden afgebouwd. Na vragen vanuit het verantwoordingsorgaan heeft ABP deze afspraken aangescherpt en valt ook bruinkool onder…Ga door met lezen van “ABP bouwt nu ook beleggingen in bruinkoolmijnen af”

In het nieuwe pensioen stelsel worden pensioenen meer individueel. In dit blog beschrijf ik kort wat dit inhoudt, wat de voordelen zijn en dat het draagvlak groter is dan via de media lijkt. Nadelen van het huidige systeem met een collectieve pot In het huidige systeem heeft iedereen aanspraken op een collectieve pot. Het gevolg…Ga door met lezen van “Toekomst bestendig pensioen: individuele potjes, gedeelde risico’s”

ABP beheert ruim 450 miljard euro. Dit wordt voor een groot deel belegd omdat dit op de lange termijn meer oplevert voor haar deelnemers. Dat maakt van ABP een grote en machtige aandeelhouder want de keuzes die ABP maakt beïnvloeden hoe onze wereld er in de toekomst uitziet. Deelnemers vinden het steeds belangrijker dat hun…Ga door met lezen van “Klimaatbeleid ABP op papier goed, de praktijk kan beter”

Er is een nieuw pensioenakkoord. Hierdoor is er ruimte voor nieuwe afspraken en regelingen. Maar wie bepaalt er eigenlijk welke afspraken er bij ABP gemaakt worden? Wie wat krijgt onder welke voorwaarden is vastgelegd in de pensioenregeling van ABP. Deze wordt vastgesteld door de pensioenkamer. Hierin zitten vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties. Vertegenwoordiging Niet iedereen die…Ga door met lezen van “Wie bepaalt mijn pensioenregeling?”

Het geld dat wij elke maand als pensioenpremie betalen wordt voor ons belegd om een mooi rendement te realiseren. Voor mij is een mooi rendement niet alleen financieel maar bouwt het ook aan een mooiere wereld waarin onze manier van leven niet nadelig is voor toekomstige generaties maar volhoudbaar en duurzaam. In dit blog benoem…Ga door met lezen van “Toekomstgericht beleggen bij ABP pensioenfonds”