Categorieën Nieuws

LvOP vraagt ABP bestuur om opheldering over mogelijke belangenverstrengeling bij nevenfuncties

De LvOP fractie heeft de bijgevoegde set vragen aan het ABP bestuur gesteld om duidelijkheid te verkrijgen over de omgangsprocedures bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten bij pensioenfondsbestuurders. Dit mede naar aanleiding van recente berichtgeving in de media over mogelijke belangenverstrengeling in verband met nevenfuncties binnen het ABP-bestuur.