September 2019

  • De LvOP geeft in PensioenPro een reactie op de oproep van Corien Wortmann om het korten van pensioenen te voorkomen.

April 2018

  • Interview met Wilma van Hoeflaken in het blad Binnenlands Bestuur, foto Berlinda van Dam over de LvOP en de verkiezingen van het Verantwoordingsorgaan.
  • Sofie Faes in een interview met het Eindhovens Dagblad over een duurzamer pensioenfonds.

Maart 2016

  • Kees de Lange interviewde Peter Fonkert in maart 2016 over pensioenfonds ABP. Peter is docent, trainer, ondernemer, AVV bestuurslid en door Café Weltschmerz gevraagd als lid van onze fractie “Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht” (LvOP) bij het Verantwoordingsorgaan van het ABP.
Kees de Lange & Peter Fonkert

Mei 2015

April 2014