Categorieën Nieuws

LvOP vraagt ABP om opheldering ten aanzien van haar omgang met de VPL-regeling

De fractie van de LvOP heeft het ABP om opheldering gevraagd omtrent de omgang met de VPL-regeling. De fracties wensen onder meer van het bestuur transparante inzage te krijgen in de wijze waarop zowel de zichtbaarheid van VPL premie als de verdeling tussen werknemer en werkgever naar de deelnemers wordt gecommuniceerd, helemaal nu er een hogere premie nodig is dan 2.6%. Graag horen we van het ABP hoe zij deze gang van zaken beziet in het licht van het belang van transparantie zeker ook met het oog op het (herstel van) vertrouwen in het huidige en nieuwe pensioencontract.