De LvOP fractie heeft de bijgevoegde set vragen aan het ABP bestuur gesteld om duidelijkheid te verkrijgen over de omgangsprocedures bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten bij pensioenfondsbestuurders. Dit mede naar aanleiding van recente berichtgeving in de media over mogelijke belangenverstrengeling in verband met nevenfuncties binnen het ABP-bestuur.

De LvOP heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de internetconsultatie over de Wet Toekomst Pensioenen. De opmerkingen hebben betrekking op onder andere: -Zorgen over het schrappen van het individuele bezwaarrecht met betrekking tot het invaren. De collectieve vertegenwoordiging door sociale partners, of de werkgever, in samenspraak met het pensioenfonds, biedt wat…Ga door met lezen van “Reactie LvOP op internetconsultatie Wet toekomst pensioenen”

De fractie van de LvOP heeft het ABP om opheldering gevraagd omtrent de omgang met de VPL-regeling. De fracties wensen onder meer van het bestuur transparante inzage te krijgen in de wijze waarop zowel de zichtbaarheid van VPL premie als de verdeling tussen werknemer en werkgever naar de deelnemers wordt gecommuniceerd, helemaal nu er een…Ga door met lezen van “LvOP vraagt ABP om opheldering ten aanzien van haar omgang met de VPL-regeling”

De LvOP is kritisch met betrekking tot de bestuursopzet van pensioenfondsen zoals het ABP. Sociale partners met een gebrekkige representativiteit maken de dienst uit en er is te weinig sprake van een democratische scheiding der machten om evenwichtig bestuur af te dwingen. De afgelopen maanden heeft de LvOP zich derhalve actief uitgesproken voor een andere…Ga door met lezen van “LvOP pleit in landelijke dagbladen voor andere governanceopzet ABP”