Categorieën Nieuws

LvOP pleit in landelijke dagbladen voor andere governanceopzet ABP

De LvOP is kritisch met betrekking tot de bestuursopzet van pensioenfondsen zoals het ABP. Sociale partners met een gebrekkige representativiteit maken de dienst uit en er is te weinig sprake van een democratische scheiding der machten om evenwichtig bestuur af te dwingen. De afgelopen maanden heeft de LvOP zich derhalve actief uitgesproken voor een andere governanceopzet.

Er is veel waarover het pensioenfonds voor overheid en onderwijs ABP bescheiden kan zijn: desastreus rentebeleid, risicovolle herstelplannen en frequent uitstel van zowel premieverhoging als kortingen. Ook nu weer heeft het bestuur van ABP besloten de premie te verhogen in 2021. Op zich een goed besluit, maar dan moet eveneens het ambitieniveau worden verlaagd en gekort. Dat gebeurt niet. Wel lobbyt het bestuur actief voor lossere pensioenkortingregels. Dat is pappen en nathouden. De ernst van de situatie geeft volop reden om het governancemodel te hervormen. Daarbij dienen de sociale partners, de ontwerpers van dit heilloze beleid, echt een minder prominente rol te gaan spelen.

Lees hier de volledige opinie in het FD

Vakbonden hebben veel invloed in zowel het bestuur van pensioenfondsen, als in het orgaan dat het bestuur controleert. Foute boel, vinden critici.

Lees hier het volledige artikel uit Trouw