De LvOP fractie heeft de bijgevoegde set vragen aan het ABP bestuur gesteld om duidelijkheid te verkrijgen over de omgangsprocedures bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten bij pensioenfondsbestuurders. Dit mede naar aanleiding van recente berichtgeving in de media over mogelijke belangenverstrengeling in verband met nevenfuncties binnen het ABP-bestuur.

De LvOP heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de internetconsultatie over de Wet Toekomst Pensioenen. De opmerkingen hebben betrekking op onder andere: -Zorgen over het schrappen van het individuele bezwaarrecht met betrekking tot het invaren. De collectieve vertegenwoordiging door sociale partners, of de werkgever, in samenspraak met het pensioenfonds, biedt wat…Ga door met lezen van “Reactie LvOP op internetconsultatie Wet toekomst pensioenen”

De fractie van de LvOP heeft het ABP om opheldering gevraagd omtrent de omgang met de VPL-regeling. De fracties wensen onder meer van het bestuur transparante inzage te krijgen in de wijze waarop zowel de zichtbaarheid van VPL premie als de verdeling tussen werknemer en werkgever naar de deelnemers wordt gecommuniceerd, helemaal nu er een…Ga door met lezen van “LvOP vraagt ABP om opheldering ten aanzien van haar omgang met de VPL-regeling”

Begin 2020 gaf ABP een toezegging haar investeringen in teerzand en kolen af te bouwen. In november kreeg het verantwoordingsorgaan de afspraken onder ogen die hierover met de uitvoerder APG gemaakt worden. Hieruit bleek dat alleen steenkool mijnen worden afgebouwd. Na vragen vanuit het verantwoordingsorgaan heeft ABP deze afspraken aangescherpt en valt ook bruinkool onder…Ga door met lezen van “ABP bouwt nu ook beleggingen in bruinkoolmijnen af”

De LvOP is kritisch met betrekking tot de bestuursopzet van pensioenfondsen zoals het ABP. Sociale partners met een gebrekkige representativiteit maken de dienst uit en er is te weinig sprake van een democratische scheiding der machten om evenwichtig bestuur af te dwingen. De afgelopen maanden heeft de LvOP zich derhalve actief uitgesproken voor een andere…Ga door met lezen van “LvOP pleit in landelijke dagbladen voor andere governanceopzet ABP”

Afgelopen week deed Corien Wortmann een oproep in de Telegraaf om het korten van de pensioenen te voorkomen. PensioenPro vroeg de LvOP-fractie wat wij hiervan vinden. Dit is het artikel dat zij erover schreven. Hieronder onze volledige reactie. Wat vindt LvOP van het versoepelen van de rekenregels? Laten we vooropstellen dat het hoog tijd wordt…Ga door met lezen van “Achterkamertjesplan 5 grootste pensioenfondsen paard van Troje?”

Maandag 14 mei maakte de Kiescommissie van het ABP de uitslag bekend van de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan. De Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP) is van ruim 8.500 naar meer dan 18.000 stemmen gegaan! Een geweldig resultaat. Ruim 27% van de stemmende collega’s beseft dat hun pensioen te belangrijk is om aan de vakbonden over…Ga door met lezen van “LvOP wint 5 zetels in nieuw verantwoordingsorgaan!”

Bijna vier jaar geleden is onze Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht opgericht. We hebben vijf zetels gehaald bij de eerste verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP. Nu er nieuwe verkiezingen naderen zijn we al druk bezig met het samenstellen van een nieuwe lijst. Via sociale media, een mailing aan alle mensen die ons de…Ga door met lezen van “LvOP zoekt en vindt nieuwe kandidaten!”