Bestuursmodellen van pensioenfondsen, er is vast een aantrekkelijker gespreksonderwerp voor tijdens een borrel te verzinnen. Maar de keuze voor een bestuursmodel doet er wel toe. Wie er aan het roer staat en hoe dat bestuur wordt gecontroleerd zijn belangrijk voor het uiteindelijke pensioenresultaat. Per 1 januari 2022 is het ABP overgestapt naar een nieuw bestuursmodel….Ga door met lezen van “Het nieuwe bestuursmodel van het ABP”

De LvOP fractie heeft de bijgevoegde set vragen aan het ABP bestuur gesteld om duidelijkheid te verkrijgen over de omgangsprocedures bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten bij pensioenfondsbestuurders. Dit mede naar aanleiding van recente berichtgeving in de media over mogelijke belangenverstrengeling in verband met nevenfuncties binnen het ABP-bestuur.

De LvOP heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de internetconsultatie over de Wet Toekomst Pensioenen. De opmerkingen hebben betrekking op onder andere: -Zorgen over het schrappen van het individuele bezwaarrecht met betrekking tot het invaren. De collectieve vertegenwoordiging door sociale partners, of de werkgever, in samenspraak met het pensioenfonds, biedt wat…Ga door met lezen van “Reactie LvOP op internetconsultatie Wet toekomst pensioenen”

De fractie van de LvOP heeft het ABP om opheldering gevraagd omtrent de omgang met de VPL-regeling. De fracties wensen onder meer van het bestuur transparante inzage te krijgen in de wijze waarop zowel de zichtbaarheid van VPL premie als de verdeling tussen werknemer en werkgever naar de deelnemers wordt gecommuniceerd, helemaal nu er een…Ga door met lezen van “LvOP vraagt ABP om opheldering ten aanzien van haar omgang met de VPL-regeling”

Begin 2020 gaf ABP een toezegging haar investeringen in teerzand en kolen af te bouwen. In november kreeg het verantwoordingsorgaan de afspraken onder ogen die hierover met de uitvoerder APG gemaakt worden. Hieruit bleek dat alleen steenkool mijnen worden afgebouwd. Na vragen vanuit het verantwoordingsorgaan heeft ABP deze afspraken aangescherpt en valt ook bruinkool onder…Ga door met lezen van “ABP bouwt nu ook beleggingen in bruinkoolmijnen af”

De LvOP is kritisch met betrekking tot de bestuursopzet van pensioenfondsen zoals het ABP. Sociale partners met een gebrekkige representativiteit maken de dienst uit en er is te weinig sprake van een democratische scheiding der machten om evenwichtig bestuur af te dwingen. De afgelopen maanden heeft de LvOP zich derhalve actief uitgesproken voor een andere…Ga door met lezen van “LvOP pleit in landelijke dagbladen voor andere governanceopzet ABP”

Eenzijdig focus op bot premie instrument draagt onvoldoende en op een onevenwichtige wijze bij aan het herstel van de financiële gezondheid van het fonds. De LvOP fractie weigert legitimiteit te verlenen aan het besluitvormingsproces rondom de premie en indexatie nota van het ABP en onthoudt zich van stemmen. Het bestuur van het ABP heeft in…Ga door met lezen van “LvOP: adviesrol VO in huidige opzet besluitvorming ABP P&I nota onaanvaardbare schijnvertoning”

In het nieuwe pensioen stelsel worden pensioenen meer individueel. In dit blog beschrijf ik kort wat dit inhoudt, wat de voordelen zijn en dat het draagvlak groter is dan via de media lijkt. Nadelen van het huidige systeem met een collectieve pot In het huidige systeem heeft iedereen aanspraken op een collectieve pot. Het gevolg…Ga door met lezen van “Toekomst bestendig pensioen: individuele potjes, gedeelde risico’s”

Afgelopen week deed Corien Wortmann een oproep in de Telegraaf om het korten van de pensioenen te voorkomen. PensioenPro vroeg de LvOP-fractie wat wij hiervan vinden. Dit is het artikel dat zij erover schreven. Hieronder onze volledige reactie. Wat vindt LvOP van het versoepelen van de rekenregels? Laten we vooropstellen dat het hoog tijd wordt…Ga door met lezen van “Achterkamertjesplan 5 grootste pensioenfondsen paard van Troje?”

ABP beheert ruim 450 miljard euro. Dit wordt voor een groot deel belegd omdat dit op de lange termijn meer oplevert voor haar deelnemers. Dat maakt van ABP een grote en machtige aandeelhouder want de keuzes die ABP maakt beïnvloeden hoe onze wereld er in de toekomst uitziet. Deelnemers vinden het steeds belangrijker dat hun…Ga door met lezen van “Klimaatbeleid ABP op papier goed, de praktijk kan beter”