Eenzijdig focus op bot premie instrument draagt onvoldoende en op een onevenwichtige wijze bij aan het herstel van de financiële gezondheid van het fonds. De LvOP fractie weigert legitimiteit te verlenen aan het besluitvormingsproces rondom de premie en indexatie nota van het ABP en onthoudt zich van stemmen. Het bestuur van het ABP heeft in…Ga door met lezen van “LvOP: adviesrol VO in huidige opzet besluitvorming ABP P&I nota onaanvaardbare schijnvertoning”

In het nieuwe pensioen stelsel worden pensioenen meer individueel. In dit blog beschrijf ik kort wat dit inhoudt, wat de voordelen zijn en dat het draagvlak groter is dan via de media lijkt. Nadelen van het huidige systeem met een collectieve pot In het huidige systeem heeft iedereen aanspraken op een collectieve pot. Het gevolg…Ga door met lezen van “Toekomst bestendig pensioen: individuele potjes, gedeelde risico’s”

Afgelopen week deed Corien Wortmann een oproep in de Telegraaf om het korten van de pensioenen te voorkomen. PensioenPro vroeg de LvOP-fractie wat wij hiervan vinden. Dit is het artikel dat zij erover schreven. Hieronder onze volledige reactie. Wat vindt LvOP van het versoepelen van de rekenregels? Laten we vooropstellen dat het hoog tijd wordt…Ga door met lezen van “Achterkamertjesplan 5 grootste pensioenfondsen paard van Troje?”

ABP beheert ruim 450 miljard euro. Dit wordt voor een groot deel belegd omdat dit op de lange termijn meer oplevert voor haar deelnemers. Dat maakt van ABP een grote en machtige aandeelhouder want de keuzes die ABP maakt beïnvloeden hoe onze wereld er in de toekomst uitziet. Deelnemers vinden het steeds belangrijker dat hun…Ga door met lezen van “Klimaatbeleid ABP op papier goed, de praktijk kan beter”

Er is een nieuw pensioenakkoord. Hierdoor is er ruimte voor nieuwe afspraken en regelingen. Maar wie bepaalt er eigenlijk welke afspraken er bij ABP gemaakt worden? Wie wat krijgt onder welke voorwaarden is vastgelegd in de pensioenregeling van ABP. Deze wordt vastgesteld door de pensioenkamer. Hierin zitten vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties. Vertegenwoordiging Niet iedereen die…Ga door met lezen van “Wie bepaalt mijn pensioenregeling?”

Eind april verscheen het jaarverslag van ABP over 2018. Voor het verantwoordingsorgaan (Vo) is het jaarverslag een belangrijk document omdat het Vo daarin een oordeel (het Oordeel) mag geven over het handelen van het bestuur van ABP. Op die manier kan de deelnemer bekend worden met de zorgen van het Vo. Overigens geeft ook de…Ga door met lezen van “Oordeel over het handelen van het bestuur over 2018”

Maandag 14 mei maakte de Kiescommissie van het ABP de uitslag bekend van de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan. De Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP) is van ruim 8.500 naar meer dan 18.000 stemmen gegaan! Een geweldig resultaat. Ruim 27% van de stemmende collega’s beseft dat hun pensioen te belangrijk is om aan de vakbonden over…Ga door met lezen van “LvOP wint 5 zetels in nieuw verantwoordingsorgaan!”

Donderdag 26 april was er een overlegvergadering van het Verantwoordingsorgaan met het ABP bestuur. Ook het VPL dossier stond op de agenda. Hierbij een korte eerste reflectie en reactie van de LvOP-fractie. ‘Ontluisterend dat ABP blijft zwijgen over het tekort in de VUT-overgangsregeling (VPL) en zich daarbij verschuilt achter lopende gesprekken met DNB en haar…Ga door met lezen van “Houding ABP bestuur in VPL dossier roept alleen maar meer vragen op”

De Vut-overgangsregeling bij pensioenfonds ABP stevent af op een miljardentekort. Dat concludeert de Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP), de enige niet-vakbondsfractie in het ABP verantwoordingsorgaan, op basis van een recente publicatie van De Nederlandsche Bank. Volgens de LvOP fractie kan de tegenvaller oplopen tot ruim EUR 2 miljard. Om dat op te vangen, moet of…Ga door met lezen van “Tegenvaller ABP van 2 miljard bedreigt CAO overleg”