In 2006 zijn de vroegpensioenregelingen afgeschaft. Als compensatie voor deze afschaffing zijn toen overgangsregelingen bedacht voor een selecte groep werknemers. Ook ABP kent een dergelijke overgangsregeling. Hierbij is een specifieke toezegging gedaan om het opgebouwde pensioen bij ABP met terugwerkende kracht te verhogen. De compensatie was voorwaardelijk: je moest in 2006 in dienst zijn en…Ga door met lezen van “Wat is de VUT-overgangsregeling (VPL)?”

Uit Binnenlands Bestuur van april 2018: Interview door Wilma van Hoeflaken, foto Berlinda van Dam Tegenwoordig mogen ook onafhankelijke deelnemers meepraten over het beleid van ABP. Inmiddels hebben de niet-vakbondsleden hun eerste termijn in het Verantwoordingsorgaan erop zitten. Hoe kijken ze terug? En wat zijn de plannen voor de komende periode? ‘Hoe krijg je een…Ga door met lezen van ““Wij vertegenwoordigen 80 procent””

Het geld dat wij elke maand als pensioenpremie betalen wordt voor ons belegd om een mooi rendement te realiseren. Voor mij is een mooi rendement niet alleen financieel maar bouwt het ook aan een mooiere wereld waarin onze manier van leven niet nadelig is voor toekomstige generaties maar volhoudbaar en duurzaam. In dit blog benoem…Ga door met lezen van “Toekomstgericht beleggen bij ABP pensioenfonds”

Continue onenigheid, met name tussen jong en oud In een eerder blog schreven we over de wenselijkheid van een eenvoudiger pensioensysteem op basis van persoonlijke pensioenvermogens, waarbij het delen van bepaalde risico’s net als nu het uitgangspunt blijft. Uw pensioenpremie moet wat ons betreft bij ABP niet meer in de grote pot verdwijnen, maar worden…Ga door met lezen van “ABP bereidt zich voor op transitie, waakzaamheid geboden bij verdelen van de pot”

Wil je ook een duurzamer pensioenfonds? Gisteren riepen 67 hoogleraren, waaronder LvOP-lijstduwer Fieke van der Lecq, in NRC het ABP-pensioenfonds (hun eigen pensioenfonds) op om Shell te helpen duurzaam te worden. Dit doen zij op een bijzondere manier. Een manier die LvOP van harte ondersteunt! En een manier die precies past binnen het duurzame beleggingsbeleid…Ga door met lezen van “Verbeter de wereld, beleg in Shell”

In 2006 zijn de vroegpensioenregelingen afgeschaft. Als compensatie voor deze afschaffing zijn toen overgangsregelingen bedacht voor een selecte groep werknemers. Ook ABP kent een dergelijke overgangsregeling. De Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP) maakt zich grote zorgen om de afhandeling van de VUT-overgangsregeling door ABP. Onze zorgen ten aanzien van deze zogenoemde VPL-regeling zijn tweeledig. Allereerst…Ga door met lezen van “Grote zorgen om VUT-overgangsregeling bij ABP”

Verslag van vier jaar in het verantwoordingsorgaan Als leden van het verantwoordingsorgaan bij ABP gaan we jammer genoeg niet over de toekomst van het pensioenstelsel als geheel. Omdat het ABP ondertussen wel met afstand het grootste pensioenfonds van Nederland is, kan het wel indirecte invloed uitoefenen. De mening van ABP – die zij actief ventileert – weegt…Ga door met lezen van “Toekomst pensioenstelsel – visie LvOP op risico’s delen”

Bijna vier jaar geleden is onze Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht opgericht. We hebben vijf zetels gehaald bij de eerste verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP. Nu er nieuwe verkiezingen naderen zijn we al druk bezig met het samenstellen van een nieuwe lijst. Via sociale media, een mailing aan alle mensen die ons de…Ga door met lezen van “LvOP zoekt en vindt nieuwe kandidaten!”