Eind april verscheen het jaarverslag van ABP over 2018. Voor het verantwoordingsorgaan (Vo) is het jaarverslag een belangrijk document omdat het Vo daarin een oordeel (het Oordeel) mag geven over het handelen van het bestuur van ABP. Op die manier kan de deelnemer bekend worden met de zorgen van het Vo. Overigens geeft ook de…Ga door met lezen van “Oordeel over het handelen van het bestuur over 2018”

Donderdag 26 april was er een overlegvergadering van het Verantwoordingsorgaan met het ABP bestuur. Ook het VPL dossier stond op de agenda. Hierbij een korte eerste reflectie en reactie van de LvOP-fractie. ‘Ontluisterend dat ABP blijft zwijgen over het tekort in de VUT-overgangsregeling (VPL) en zich daarbij verschuilt achter lopende gesprekken met DNB en haar…Ga door met lezen van “Houding ABP bestuur in VPL dossier roept alleen maar meer vragen op”

In 2006 zijn de vroegpensioenregelingen afgeschaft. Als compensatie voor deze afschaffing zijn toen overgangsregelingen bedacht voor een selecte groep werknemers. Ook ABP kent een dergelijke overgangsregeling. De Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP) maakt zich grote zorgen om de afhandeling van de VUT-overgangsregeling door ABP. Onze zorgen ten aanzien van deze zogenoemde VPL-regeling zijn tweeledig. Allereerst…Ga door met lezen van “Grote zorgen om VUT-overgangsregeling bij ABP”

Gisteren maakte het ABP – na maanden voorsorteren – bekend dat de pensioenpremie voor het jaar 2017 zal stijgen tot 21,1% van het pensioengevend loon. De kritiek van het verantwoordingsorgaan van het fonds op het ontbreken van  evenwichtigheid op onderdelen van het nieuwe beleid is hierin helaas niet meegenomen. Het stijgen van de premie in…Ga door met lezen van “LvOP kijkt kritisch mee bij premievaststelling ABP”

Vandaag heeft het ABP bestuur de premie voor 2016 bekendgemaakt en naar buiten gebracht dat vanaf 1 april 2016 volgend jaar mogelijk weer een herstelpremie zal worden geheven. Het verantwoordingsorgaan van ABP heeft in meerderheid een positief advies gegeven bij dit premiebesluit. LvOP heeft zich via een minderheidsstandpunt onthouden van advies. Toch weer een herstelpremie…Ga door met lezen van “Hoogste tijd voor houdbare ABP pensioenregeling”

Al gezien op nu.nl? Volgend jaar gaat je pensioenpremie 2 procent omlaag, en wordt er niet geïndexeerd. Dat heeft het bestuur van ABP gisteren naar buiten gebracht. In de trein zat ik naast iemand die het op internet al had gelezen. Ze vroeg aan haar medereiziger: ‘Interessant, maar wat betekent dit eigenlijk en waarom geen…Ga door met lezen van “Tegenstem LvOP premie- en indexatienota ABP”