Categorieën Verslag VO

Houding ABP bestuur in VPL dossier roept alleen maar meer vragen op

Donderdag 26 april was er een overlegvergadering van het Verantwoordingsorgaan met het ABP bestuur. Ook het VPL dossier stond op de agenda. Hierbij een korte eerste reflectie en reactie van de LvOP-fractie.

‘Ontluisterend dat ABP blijft zwijgen over het tekort in de VUT-overgangsregeling (VPL) en zich daarbij verschuilt achter lopende gesprekken met DNB en haar Q&A van 3 april j.l. bij de mondelinge beantwoording van een deel van onze vragen (zie hier onze aanvullende vragen van 20 april). Het bestuur richt zich procesmatig erg op het moment van de Q&A van DNB, terwijl al in november 2017 door aanscherping van wetgeving een belletje had moeten gaan rinkelen. Ze zijn nu hopelijk wakker geschud. VPL hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van verplicht aangesloten werknemers bij overheid- en onderwijssectoren en diverse CAO-tafels. Hoogste tijd voor eerlijke en open communicatie naar premiebetalers bij het ABP. Het siert Pensioenfonds Zorg en Welzijn in dezen wel een inschatting van het tekort te geven op vragen van de Telegraaf (zie ‘Opvolger VUT leidt tot geruzie’).

Misschien nog kwalijker is dat ABP voor ons niet op een rij wil zetten hoe de lusten en lasten voor VPL verdeeld zijn. Dat is een logisch informatieverzoek als lid van het Verantwoordingsorgaan aangezien er sowieso een besluit moet komen over de verdeling van de nieuwe rekening. Dat het ABP bestuur aangeeft deze informatie niet te hebben cq niet te willen verzamelen, geeft te denken.’