Bestuursmodellen van pensioenfondsen, er is vast een aantrekkelijker gespreksonderwerp voor tijdens een borrel te verzinnen. Maar de keuze voor een bestuursmodel doet er wel toe. Wie er aan het roer staat en hoe dat bestuur wordt gecontroleerd zijn belangrijk voor het uiteindelijke pensioenresultaat. Per 1 januari 2022 is het ABP overgestapt naar een nieuw bestuursmodel….Ga door met lezen van “Het nieuwe bestuursmodel van het ABP”

Eenzijdig focus op bot premie instrument draagt onvoldoende en op een onevenwichtige wijze bij aan het herstel van de financiële gezondheid van het fonds. De LvOP fractie weigert legitimiteit te verlenen aan het besluitvormingsproces rondom de premie en indexatie nota van het ABP en onthoudt zich van stemmen. Het bestuur van het ABP heeft in…Ga door met lezen van “LvOP: adviesrol VO in huidige opzet besluitvorming ABP P&I nota onaanvaardbare schijnvertoning”

Afgelopen week deed Corien Wortmann een oproep in de Telegraaf om het korten van de pensioenen te voorkomen. PensioenPro vroeg de LvOP-fractie wat wij hiervan vinden. Dit is het artikel dat zij erover schreven. Hieronder onze volledige reactie. Wat vindt LvOP van het versoepelen van de rekenregels? Laten we vooropstellen dat het hoog tijd wordt…Ga door met lezen van “Achterkamertjesplan 5 grootste pensioenfondsen paard van Troje?”

Maandag 14 mei maakte de Kiescommissie van het ABP de uitslag bekend van de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan. De Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP) is van ruim 8.500 naar meer dan 18.000 stemmen gegaan! Een geweldig resultaat. Ruim 27% van de stemmende collega’s beseft dat hun pensioen te belangrijk is om aan de vakbonden over…Ga door met lezen van “LvOP wint 5 zetels in nieuw verantwoordingsorgaan!”

Donderdag 26 april was er een overlegvergadering van het Verantwoordingsorgaan met het ABP bestuur. Ook het VPL dossier stond op de agenda. Hierbij een korte eerste reflectie en reactie van de LvOP-fractie. ‘Ontluisterend dat ABP blijft zwijgen over het tekort in de VUT-overgangsregeling (VPL) en zich daarbij verschuilt achter lopende gesprekken met DNB en haar…Ga door met lezen van “Houding ABP bestuur in VPL dossier roept alleen maar meer vragen op”

De Vut-overgangsregeling bij pensioenfonds ABP stevent af op een miljardentekort. Dat concludeert de Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP), de enige niet-vakbondsfractie in het ABP verantwoordingsorgaan, op basis van een recente publicatie van De Nederlandsche Bank. Volgens de LvOP fractie kan de tegenvaller oplopen tot ruim EUR 2 miljard. Om dat op te vangen, moet of…Ga door met lezen van “Tegenvaller ABP van 2 miljard bedreigt CAO overleg”

In 2006 zijn de vroegpensioenregelingen afgeschaft. Als compensatie voor deze afschaffing zijn toen overgangsregelingen bedacht voor een selecte groep werknemers. Ook ABP kent een dergelijke overgangsregeling. Hierbij is een specifieke toezegging gedaan om het opgebouwde pensioen bij ABP met terugwerkende kracht te verhogen. De compensatie was voorwaardelijk: je moest in 2006 in dienst zijn en…Ga door met lezen van “Wat is de VUT-overgangsregeling (VPL)?”

Uit Binnenlands Bestuur van april 2018: Interview door Wilma van Hoeflaken, foto Berlinda van Dam Tegenwoordig mogen ook onafhankelijke deelnemers meepraten over het beleid van ABP. Inmiddels hebben de niet-vakbondsleden hun eerste termijn in het Verantwoordingsorgaan erop zitten. Hoe kijken ze terug? En wat zijn de plannen voor de komende periode? ‘Hoe krijg je een…Ga door met lezen van ““Wij vertegenwoordigen 80 procent””

Continue onenigheid, met name tussen jong en oud In een eerder blog schreven we over de wenselijkheid van een eenvoudiger pensioensysteem op basis van persoonlijke pensioenvermogens, waarbij het delen van bepaalde risico’s net als nu het uitgangspunt blijft. Uw pensioenpremie moet wat ons betreft bij ABP niet meer in de grote pot verdwijnen, maar worden…Ga door met lezen van “ABP bereidt zich voor op transitie, waakzaamheid geboden bij verdelen van de pot”