Categorieën Persbericht

De stembussen zijn geopend!

Sinds vanochtend kunnen alle werknemers bij de overheid en het onderwijs stemmen voor het Verantwoordingsorgaan (zeg maar de gemeenteraad) van het ABP Pensioenfonds. Dit kan tot en met 30 april. Stemmen kan makkelijk online via www.abp.nl/stemmen. Of telefonisch via 0800 – 270 27 00 (gratis) of +31 88 12 32 420. Om in te loggen heb je je ABP Klantnummer nodig. Dat klantnummer vind je op de achterkant van het overzicht met kieslijsten en kandidaten (links bovenin), die je vorige week samen met de verkiezingskrant met de post hebt ontvangen. Ligt de kandidatenlijst al weer bij het oud papier? Je klantnummer staat ook op alle andere correspondentie van het ABP en is ook digitaal te vinden via www.MijnABP.nl (DigiD inlog).

Waarom zou je stemmen?

ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland met een vermogen van ongeveer EUR 405 miljard. Maar liefst 1 op de 6 mensen in Nederland ontvangt nu of in de toekomst een pensioen van ABP. Werknemers dragen, via hun werkgever, verplicht pensioenpremie af aan ABP. Via je werkgever betaal je ongeveer 20% van je salaris voor je pensioen. Dat is één dag per week.

Jouw ABP-pensioen kost je één werkdag per week?

Toch hebben werknemers nu bijna geen invloed op wat ABP doet met deze premie. Zo heb je geen invloed op hoe die premies worden belegd en hoe het geld in de collectieve pensioenpot wordt verdeeld. De vakbonden en werkgevers bedenken de pensioenregeling in de Pensioenkamer. Het bestuur van het ABP wordt gevormd door dezelfde vakbonden en werkgevers. Vervolgens legt het bestuur verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en daarin zitten weer diezelfde vakbonden en werkgevers. Reken dus niet op al te kritische controle…. De enige manier om daar verandering in te brengen is te gaan stemmen voor de verkiezingen van het Verantwoordingsorgaan.

Waarom zou ik LvOP (lijst 2) stemmen?

De Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP) is de enige onafhankelijke fractie in het Verantwoordingsorgaan. Niet gebonden aan een vakbond. Wij zijn een groep van kritische en actieve deelnemers die gezamenlijk als doel hebben om ABP er niet alleen voor leden van vakbonden of gepensioneerden te laten zijn, maar voor iedereen. Dat doen we door in te zetten op onafhankelijkheid, transparantie en duurzaamheid. De LvOP-fractie in het verantwoordingsorgaan van het ABP heeft de afgelopen vier jaar aangetoond onafhankelijk en kritisch te zijn, met grote kennis van zaken. De diversiteit en deskundigheid van de kandidaten op onze kieslijst is groot. Daarnaast weten wij ons gesteund door verschillende prominente lijstduwers.

Nog niet overtuigd? Lees dan maar eens enkele van onze blogs, waarin we je meenemen naar de wondere wereld van je pensioen.