Wat is de rol van het Verantwoordingsorgaan?

Het Verantwoordingsorgaan (VO) is een soort van ledenparlement dat het Bestuur van het ABP ongevraagd mag adviseren, en enkele wettelijke advies-rechten heeft. Bij die besluiten moet het ABP Bestuur eerst advies vragen aan het VO voordat het Bestuur een besluit mag nemen. Het VO adviseert bij meerderheid. Als het VO negatief adviseert, mag het Bestuur zijn besluit wel doorvoeren, maar moet het schriftelijk reageren op de kritiekpunten van het VO.

Op de website van het verantwoordingsorgaanstaat meer informatie. Hier kun je ook de publieksverslagen lezen van de afgelopen VO-vergaderingen (dankzij inzet van LvOP – de andere fracties waren daar aanvankelijk geen voorstander van).

Welke invloed heeft het VO?

  • Als het VO een positief advies geeft (en het dus met het Bestuur eens is) neemt het Bestuur gewoon haar besluit.
  • Een negatief VO advies kan het Bestuur naast zich neerleggen, maar dan moet het Bestuur wel schriftelijk reageren waarom het dat doet.
  • Het VO mag in het jaarverslag van het ABP een oordeel geven over het handelen van het Bestuur in dat jaar.
  • Maar het belangrijkste recht dat wij als Verantwoordingsorgaan hebben is vragen-stellen. Dat kan plenair in de overlegvergadering tussen het VO, maar als fractie spreken wij jaarlijks ook eenmaal direct met het Bestuur. Daarin kunnen wij onze ideeën delen, door kritisch te vragen het Bestuur op andere gedachten brengen.

Wat mag je als 30-er van ons verwachten?

Het Bestuur van het ABP heeft de wettelijke plicht te zorgen voor een “evenwichtige belangenafweging”. Het moet dus kijken naar de gevolgen van besluiten voor alle groepen deelnemers. Naar onze overtuiging doet het Bestuur dat niet voldoende. De afgelopen jaren heeft LvOP consequent aandacht gevraagd voor een eerlijke en evenwichtige belangenafweging, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de gevolgen zijn voor iedere leeftijdscategorie.

Een goed voorbeeld van dit probleem is bijvoorbeeld de “VPL.” Toen de VUT-regeling werd afgeschaft, kwam er een compensatie/overgangsregeling voor iedereen die in 2006 bij de overheid in dienst was en tot 2023 in dienst van de overheid bleef. Alle medewerkers werden echter verplicht voor deze kosten op te draaien. Op dit moment zijn er ongeveer 1 miljoen premie-betalers voor de VPL, terwijl slechts 550.000 personen hier nog voordeel van gaan pakken. Bij een modaal salaris van € 37.000 betaal je – nu via je werkgever – jaarlijks € 1.000 aan premie voor deze VPL. Zie ook onze blog hierover.

Zo zijn er nog veel meer doucheurtjes en leuke extraatjes voor kleine groepen (meestal oudere) deelnemers. Wij vinden dit onrechtvaardig!

Is er een mogelijkheid dat ik voor mijn eigen pensioen ga sparen?

Ja en nee… Helaas zit je als iedere werknemer bij de overheid en het onderwijs verplicht bij ABP. Daarover heb je geen keuze (en dat terwijl een groot deel van de medewerkers van ABP zelf bij een ander pensioenfonds zitten!). Maar ook binnen het ABP is de keuzevrijheid minimaal. Misschien wil je nu wel even wat minder inleggen (één dagloon per week gaat naar je pensioen!), zodat je misschien net dat leuke huis kunt kopen. Of wil je misschien een pensioenfonds dat niet belegt in wapens of olie en gas? Nu heb je die keuze niet. LvOP zou graag willen dat ABP veel meer keuzevrijheid biedt, zolang werknemers niet de mogelijkheid hebben van pensioenfonds te veranderen.
Naast pensioenopbouw bij een pensioenfonds kun je zelf nog veel meer doen voor een goed pensioen. Aflossen op je huis bijvoorbeeld. Of sparen bij een verzekeraar. Kijk maar eens op de Schijf van Vijf (ontwikkeld door één van onze fractieleden, Michael Visser).

Wat maakt jullie anders dan de ‘gevestigde orde’? Waarom zou ik op jullie stemmen?

Probleem bij de pensioenfondsen is dat je overall dezelfde mensen tegen komt. In het Bestuur van het ABP zitten de werkgevers en de vakbonden. In het Verantwoordingsorgaan zitten de werkgevers en de vakbonden. Nu moet een vakbondslid in het Verantwoordingsorgaan het bestuurslid van het ABP – dat eveneens lid is van zijn vakbond (en meestal een veel langere staat van dienst heeft binnen die vakbond, en misschien wel van cruciaal belang is voor een toekomstige functie binnen de vakbond) – kritisch gaan controleren. En dan de Pensioenkamer. Daarin besluiten (wederom) de vakbonden en werkgevers over de pensioenregeling. In sommige gevallen zijn dat zelfs dezelfde personen als in het Verantwoordingsorgaan zitten!

Hoe gaan jullie om met de gevestigde orde?

Uiteindelijk draait het in het Verantwoordingsorgaan om de meerderheid van stemmen voor jouw standpunt te vinden. En het liefst een ruime meerderheid, want alleen dan in het Bestuur ook daadwerkelijk bereid iets met dat standpunt te doen. Samenwerken is dus cruciaal. Soms trekken we samen op met de werkgevers, soms met de vakbonden, soms met de gepensioneerden. Maar altijd vanuit onze inhoudelijke overtuiging wat het beste is voor de werknemers.