Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht

De LvOP is een onafhankelijke fractie in het verantwoordingsorgaan van ABP dat streeft naar een transparant en duurzaam pensioen.

Waarom de LvOP?

Transparant

 Een onafhankelijke partij in het verantwoordingsorgaan is noodzakelijk om het bestuur volledige verantwoording af te laten leggen, en om ervoor te zorgen dat het ABP eerlijke en evenwichtige afwegingen gaat maken tussen de belangen van alle generaties.

Onafhankelijk

De afgelopen 4 jaar heeft LvOP wat betreft transparantie al vele successen geboekt.
We zijn er echter nog lang niet. LvOP wil volledige openheid van zaken vanuit het ABP-pensioenfondsbestuur.

Duurzaam

Wij zetten ons in voor duurzame beleggingen.
Dus niet in wapenproducenten, of landen die mensenrechten structureel schenden.
En het liefst milieubewust, zodat er nog een wereld is om van te genieten zodra je met pensioen gaat.

Wie is de LvOP? 

De LvOP staat voor een onafhankelijk, transparant en duurzaam pensioen. Lees hier meer over onze kernwaarden. Wij zijn de enige onafhankelijke fractie (los van vakbonden) van werknemers met de meest jonge fractieleden.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Als deelnemer bij een pensioenfonds heb je momenteel weinig te zeggen

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. De 48 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,9 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP.