Stem 4 tot 24 april LvOP

In april 2022 zijn er nieuwe verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van ABP. Een stem op de LvOP is een stem voor een onafhankelijk, transparant en duurzaam pensioen.

Waarom de LvOP?

Transparant

 Een onafhankelijke partij in het verantwoordingsorgaan is noodzakelijk om het bestuur volledige verantwoording af te laten leggen, en om ervoor te zorgen dat het ABP eerlijke en evenwichtige afwegingen gaat maken tussen de belangen van alle generaties.

Onafhankelijk

De afgelopen 4 jaar heeft LvOP wat betreft transparantie al vele successen geboekt.
We zijn er echter nog lang niet. LvOP wil volledige openheid van zaken vanuit het ABP-pensioenfondsbestuur.

Duurzaam

Wij zetten ons in voor duurzame beleggingen.
Dus niet in wapenproducenten, of landen die mensenrechten structureel schenden.
En het liefst milieubewust, zodat er nog een wereld is om van te genieten zodra je met pensioen gaat.

Wie is de LvOP? 

De LvOP staat voor een onafhankelijk, transparant en duurzaam pensioen. Lees hier meer over onze kernwaarden. Wij zijn de enige onafhankelijke fractie (los van vakbonden) van werknemers met de meest jonge fractieleden.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Als deelnemer bij een pensioenfonds heb je momenteel weinig te zeggen

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. De 48 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,9 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP.

Wanneer en hoe kan ik stemmen?

Van 4 tot 24 april kan iedereen die bij ABP pensioen opbouwt of gepensioneerd is, stemmen op een kandidaat voor het verantwoordingsorgaan. Dit gaat digitaal via de website van het ABP.

Ons campagneteam zoekt ook versterking! 

Draag je LvOP een warm hart toe? Het campagneteam (bestaande uit fractieleden en een groep enthousiaste vrijwilligers) zoekt nog versterking. Het zwaartepunt van het campagnewerk zal in het begin van 2022 liggen, in de aanloop naar de VO-verkiezingen.