Lyda den Hartog

Na de zomer van 2020 heeft Lyda de plaats ingenomen van Michael in de LvOP fractie. Lyda is MT-lid Natuur bij ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.