Na de zomer van 2020 heeft Lyda de plaats ingenomen van Michael in de LvOP fractie. Lyda is MT-lid Natuur bij ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Jeffrey van Noortwijk is sinds medio 2019 de opvolger van Jochem Sprenger in de fractie van de LvOP. Hij was onder andere werkzaam bij KLM en als 2e Kamer fractiemedewerker bij de VVD. Tegenwoordig werkt hij als adviseur Europese betrekkingen bij het Havenbedrijf Rotterdam

Sofie Faes is docent biologie en zit sinds juli 2018 in het verantwoordingsorgaan van het ABP namens de LvOP fractie. Met veel plezier geef ik biologieles aan mavo, havo en vwo leerlingen. Investeren in de lange termijn is daarbij een tweede natuur. Bij een goed beleggingsrendement hoort ook het verminderen van vervuiling en uitbuiting. In…Ga door met lezen van “Sofie Faes”

‘Het ABP heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid waar te maken. Dat betekent integer beleggen en zorgvuldig omgaan met de inleg van leden.’ Nikolai werkt als trainee bij de Rijksoverheid. Nikolai studeerde planologie en bestuurskunde en zat eerder als dagelijks bestuurslid in de medezeggenschap van de Universiteit van Amsterdam. Hij hecht aan transparant en behoedzaam beleid, een…Ga door met lezen van “Nikolai Jacobs”

‘Een goed pensioen bestaat uit een hoog rendement tegen lage kosten. In financiële zin, maar ook in niet-financiële zin. Blijvende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, betrokkenheid bij wapenhandel en kinderarbeid zijn te hoge kosten. Schone lucht en beschikbaar drinkwater geven hoog rendement. Er is inmiddels wel aangetoond dat niet-financieel rendement goed samen gaat met financieel rendement.’…Ga door met lezen van “Linda Hilhorst”

‘Er gaat in het pensioenstelsel veel veranderen. Juist dan is een onafhankelijke frisse blik op de zaak broodnodig.’ Michael (37) studeerde fiscaal recht en – economie aan Tilburg University, werkte een aantal jaren als adviseur bij EY en is tegenwoordig pensioenonderzoeker aan Tilburg University en bij Netspar. Daarnaast is hij ondernemer via Pensioen GeMi. Hij…Ga door met lezen van “Michael Visser”