‘Het ABP heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid waar te maken. Dat betekent integer beleggen en zorgvuldig omgaan met de inleg van leden.’ Nikolai werkt als trainee bij de Rijksoverheid. Nikolai studeerde planologie en bestuurskunde en zat eerder als dagelijks bestuurslid in de medezeggenschap van de Universiteit van Amsterdam. Hij hecht aan transparant en behoedzaam beleid, een…Ga door met lezen van “Nikolai Jacobs”

‘Een goed pensioen bestaat uit een hoog rendement tegen lage kosten. In financiële zin, maar ook in niet-financiële zin. Blijvende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, betrokkenheid bij wapenhandel en kinderarbeid zijn te hoge kosten. Schone lucht en beschikbaar drinkwater geven hoog rendement. Er is inmiddels wel aangetoond dat niet-financieel rendement goed samen gaat met financieel rendement.’…Ga door met lezen van “Linda Hilhorst”

‘Er gaat in het pensioenstelsel veel veranderen. Juist dan is een onafhankelijke frisse blik op de zaak broodnodig.’ Michael (37) studeerde fiscaal recht en – economie aan Tilburg University, werkte een aantal jaren als adviseur bij EY en is tegenwoordig pensioenonderzoeker aan Tilburg University en bij Netspar. Daarnaast is hij ondernemer via Pensioen GeMi. Hij…Ga door met lezen van “Michael Visser”

‘Je pensioen is jouw geld, je hebt er recht op precies te weten wat er mee gebeurt. Eerder adviseerde ik de minister van Financiën over pensioenen. Nu gebruik ik mijn kennis over pensioenen in het Verantwoordingsorgaan om te komen tot pensioenbeleid dat eerlijk uitpakt voor alle generaties.’ Myrthe werkt als plaatsvervangend afdelingshoofd bij het ministerie…Ga door met lezen van “Myrthe de Jong”