Linda Hilhorst

‘Een goed pensioen bestaat uit een hoog rendement tegen lage kosten. In financiële zin, maar ook in niet-financiële zin. Blijvende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, betrokkenheid bij wapenhandel en kinderarbeid zijn te hoge kosten. Schone lucht en beschikbaar drinkwater geven hoog rendement. Er is inmiddels wel aangetoond dat niet-financieel rendement goed samen gaat met financieel rendement.’

Linda is theoloog en werkt als senior strategisch adviseur op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de directie Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt. Linda richt zich binnen de fractie op het (verantwoord) beleggingsbeleid van ABP. Zij zet zich in voor meer transparantie over het beleggingsbeleid (vermogensbeheer, asset liability management), een meer verantwoord beleggingsbeleid en meer maatwerk op basis van wat er leeft bij deelnemers en gepensioneerden op dit terrein.