Jochem Sprenger

‘Minder dan een kwart van de werknemers bij de overheid en in het onderwijs zit bij een vakbond. Maar je pensioen is veel te belangrijk (en gaat om veel te veel geld) om aan de vakbond over te laten.’

Jochem (32) studeerde Economische geschiedenis en Internationaal en Europees Recht aan de Universiteit Utrecht. Momenteel werkt hij op de directie Handelspolitiek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, na ruim 5 jaar werkzaam te zijn geweest op de Europa-directie van het Ministerie van Economische Zaken. Jochem hoopt in het Verantwoordingsorgaan te kunnen bijdragen aan een cultuuromslag binnen het ABP: van defensief en gesloten, naar een moderne, zelfbewuste en transparante organisatie.