Peter Fonkert

‘Nederlandse Pensioenfondsen zijn ontworpen toen de wereld er heel anders uitzag. Men werkt langer door, maar niet bij één werkgever. Men is geen lid meer van een vakbond. Men is beter opgeleid en het inkomen varieert over tijd en niet alleen omhoog. Dit stelsel is hard aan modernisering toe. Om te beginnen bij het ABP.’ 

Peter is de nestor van de fractie en werkte bij uiteenlopende bedrijven of als ondernemer. Ruim 10 jaar doceert hij aan de Hogeschool van Amsterdam en is sinds 2009 bestuurslid van Alternatief voor Vakbond.