Categorieën Nieuws

Reactie LvOP op internetconsultatie Wet toekomst pensioenen

De LvOP heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de internetconsultatie over de Wet Toekomst Pensioenen. De opmerkingen hebben betrekking op onder andere:

-Zorgen over het schrappen van het individuele bezwaarrecht met betrekking tot het invaren. De collectieve vertegenwoordiging door sociale partners, of de werkgever, in samenspraak met het pensioenfonds, biedt wat de LvOP betreft geen goede waarborgen voor het vervallen van het individuele bezwaarrecht. Ook merkt de LvOP op dat het versterkte collectieve bezwaarrecht slechts het reguliere advies- en beroepsrecht van het verantwoordingsorgaan blijkt te zijn.

-Zorgen over de invulling van de governance: Waar – eerdere advisering van de Raad van State indachtig meer zeggenschap van de uiteindelijke risicodragers (de deelnemers) te rechtvaardigen zou zijn, lezen wij daarover in het wetsvoorstel en de MvT niets. Wie schetst onze verbazing: de rol van sociale partners wordt nog sterker.

-Zorgen over onevenwichtige gevolgen van de richtdekkingsgraad

De inbreng is hieronder te raadplegen: