Categorieën Achtergrond,Pensioenstelsel

Toekomst bestendig pensioen: individuele potjes, gedeelde risico’s

In het nieuwe pensioen stelsel worden pensioenen meer individueel. In dit blog beschrijf ik kort wat dit inhoudt, wat de voordelen zijn en dat het draagvlak groter is dan via de media lijkt.

Nadelen van het huidige systeem met een collectieve pot

In het huidige systeem heeft iedereen aanspraken op een collectieve pot. Het gevolg is dat discussies, over bijvoorbeeld over de rekenrente, leiden tot discussies tussen jong en oud. Bij een hoge rekenrente wordt er – wellicht- teveel uitgekeerd aan de ouderen, bij een lage rekenrente wordt er -wellicht – teveel gereserveerd voor de jongeren. In het huidige systeem voelt iedereen zich benadeeld. Er wordt meer beloofd dan waargemaakt kan worden. Zo voelt het voor de ouderen alsof er geld van ze wordt afgepakt, terwijl zij een relatief hoog pensioen ontvangen gezien de premie die zij betaald hebben1Mercer. (2019, 31 oktober). Evenwichtige belangenafweging. Geraadpleegd van https://www.mercer.nl/onze-deskundigheid/evenwichtige-belangenafweging.html. Een verhouding die ik, als jongere, nooit zal krijgen. Daardoor brokkelt steun voor het Nederlandse pensioenstelsel, toch één van de beste systemen ter wereld, af.

Naar een nieuw, meer individueel contract

Het pensioenakkoord maakt een individuele premie regeling mogelijk (defined contribution). Daarbij ligt vast welke premie je betaald, niet hoeveel pensioen je ontvangt. Er staat als het ware een digitaal hekje om je geld. Het is dan helder welk geld van wie is en er kan niet mee geschoven worden. Geld dat jij en je werkgever gespaard hebben blijft van jou en hier komt rendement bovenop. Dan hoeven aanspraken niet omgerekend te worden naar geld in de verre toekomst en heb je direct inzicht in je financiële situatie.


In het nieuwe pensioenstelsel is eenvoudiger te begrijpen hoe je pensioen opbouwt.

Dit betekent niet dat het ieder voor zich wordt want we blijven het lang-leven-risico delen. Niemand wordt aan het einde van zijn carrière geconfronteerd met een lege pensioenpot en een levenslange uitkering blijft voor iedereen betaalbaar. Beleggen en pensioenadministratie doen we ook collectief om zo de beste resultaten te behalen tegen lage kosten. Voor deze collectieve elementen is mijn inziens een groot draagvlak ondanks wat soms in de media beweerd wordt 2Beuken, N., van As, D., van den Doel, I., Uijen, E., & Borgdorff, P. (2018, 24 september). U krijgt minder pensioen omdat Rutte op safe speelt. Geraadpleegd van https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/21/u-
krijgt-minder-pensioen-omdat-rutte-op-safe-speelt-a1626108
.toelichting

Het verbaasde mij toen ik in de krant las: “Sommige stemmen in het debat over de toekomst van ons pensioen willen dat het ieder voor zich wordt: iedereen z’n eigen pensioen.” In haar afscheidstoespraak koppelt mevrouw Beuken deze uitspraak specifiek aan jongeren. Nu ben ik zelf relatief jong en zit in het verantwoordingsorgaan van ABP namens de LvOP, een club die zich met name inzet voor de belangen van jonge werknemers. Daarnaast neem ik deel aan pensioenlab, een denktank over pensioenen door jongeren. Maar ik ken géén enkele jongere die een puur individueel pensioen wil. Het is dus onterecht dat deze mening toegedicht wordt aan groepen mensen.

Kortom, het nieuwe stelsel maakt pensioen transparanter en toekomst bestendig.

Eerdere blogs over dit thema