Bestuursmodellen van pensioenfondsen, er is vast een aantrekkelijker gespreksonderwerp voor tijdens een borrel te verzinnen. Maar de keuze voor een bestuursmodel doet er wel toe. Wie er aan het roer staat en hoe dat bestuur wordt gecontroleerd zijn belangrijk voor het uiteindelijke pensioenresultaat. Per 1 januari 2022 is het ABP overgestapt naar een nieuw bestuursmodel….Ga door met lezen van “Het nieuwe bestuursmodel van het ABP”

In het nieuwe pensioen stelsel worden pensioenen meer individueel. In dit blog beschrijf ik kort wat dit inhoudt, wat de voordelen zijn en dat het draagvlak groter is dan via de media lijkt. Nadelen van het huidige systeem met een collectieve pot In het huidige systeem heeft iedereen aanspraken op een collectieve pot. Het gevolg…Ga door met lezen van “Toekomst bestendig pensioen: individuele potjes, gedeelde risico’s”

ABP beheert ruim 450 miljard euro. Dit wordt voor een groot deel belegd omdat dit op de lange termijn meer oplevert voor haar deelnemers. Dat maakt van ABP een grote en machtige aandeelhouder want de keuzes die ABP maakt beïnvloeden hoe onze wereld er in de toekomst uitziet. Deelnemers vinden het steeds belangrijker dat hun…Ga door met lezen van “Klimaatbeleid ABP op papier goed, de praktijk kan beter”

Er is een nieuw pensioenakkoord. Hierdoor is er ruimte voor nieuwe afspraken en regelingen. Maar wie bepaalt er eigenlijk welke afspraken er bij ABP gemaakt worden? Wie wat krijgt onder welke voorwaarden is vastgelegd in de pensioenregeling van ABP. Deze wordt vastgesteld door de pensioenkamer. Hierin zitten vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties. Vertegenwoordiging Niet iedereen die…Ga door met lezen van “Wie bepaalt mijn pensioenregeling?”

In 2006 zijn de vroegpensioenregelingen afgeschaft. Als compensatie voor deze afschaffing zijn toen overgangsregelingen bedacht voor een selecte groep werknemers. Ook ABP kent een dergelijke overgangsregeling. Hierbij is een specifieke toezegging gedaan om het opgebouwde pensioen bij ABP met terugwerkende kracht te verhogen. De compensatie was voorwaardelijk: je moest in 2006 in dienst zijn en…Ga door met lezen van “Wat is de VUT-overgangsregeling (VPL)?”

Continue onenigheid, met name tussen jong en oud In een eerder blog schreven we over de wenselijkheid van een eenvoudiger pensioensysteem op basis van persoonlijke pensioenvermogens, waarbij het delen van bepaalde risico’s net als nu het uitgangspunt blijft. Uw pensioenpremie moet wat ons betreft bij ABP niet meer in de grote pot verdwijnen, maar worden…Ga door met lezen van “ABP bereidt zich voor op transitie, waakzaamheid geboden bij verdelen van de pot”