Categorieën Achtergrond,Opinie

ABP Partnertoeslag

In de media is veel aandacht geweest voor de afschaffing van de ABP Partnertoeslag. Op dit forum hebben we ons hier maar even rustig over gehouden. Enerzijds omdat het Verantwoordingsorgaan hierover geheel niet geïnformeerd was (en wij dus een beetje achter de feiten aanliepen), anderzijds omdat dit zulk complexe materie is.

Wat is de ABP Partnertoeslag?

Traditioneel is de man kostwinnaar, en regelt de vrouw het huishouden (ehm, juist ja). Man gaat met 65 jaar met pensioen, en zijn vanzelfsprekend paar jaar jongere en shopverslaafde vrouw heeft dan een probleem: pensioen van de man was gebaseerd op AOW van hem, AOW van haar en het pensioen van hem. Maar haar AOW gaat pas later in, dus daar zit een gat. Gelukkig is de maatschappij bereid om mee te betalen aan dit probleem voor selecte groep mensen, die dit probleem al jaren van te voren hadden kunnen zien aankomen (tenzij de schoonheidsbehandeling van de vrouw niet enkel haar uiterlijk maar ook haar geboorteakte verjongt).

Toen dit traditionele beeld begon te kantelen (Er bleek een vrouw kostwinnaar, met een oudere man, en dit stel kreeg dus ook de partnertoeslag. Schande!), is de regeling beperkt: alleen als het gezamenlijke inkomen van het echtpaar onder een bepaalde grens valt, heeft men nog recht op de AOW Partnertoeslag.

Gelukkig was het ABP bereid om in te springen voor diegene die meer verdienden dan deze ondergrens. Stel je voor, je hebt het financieel niet nodig of kunt vrij eenvoudig van je salaris een verzekering kopen, maar er wordt een regeling van je afgepakt.

Wat ging er fout?

Het ABP had echter een kleinigheid over het hoofd gezien: deze compensatieregeling zou op 1 januari 2015 aflopen. OP zich niets mis mee, als je dat tijdig aan gepensioneerden en deelnemers duidelijk maakt, zodat zij zich daar op kunnen instellen. Dat heeft het ABP nagelaten (reden: ze wisten niet precies om wie het ging).

Grote commotie was het gevolg.

Uitkomst

Uiteindelijk stuurde het ABP het Verantwoordingsorgaan een memo met daarin de mededeling dat een nieuwe juridische analyse had geresulteerd in de conclusie dat de regeling helemaal niet op 1 januari 2015 eindigde. Stopzetten van de betaling door ABP was dus onrechtmatig, en daarom hervatte het het ABP weer de betaling. Het ABP Bestuur heeft zijn kennelijk foutieve besluit teruggedraaid. Helaas krijgt het Verantwoordingsorgaan dit juridische advies (de aanleiding voor het terugdraaien van het eerdere besluit) niet te zien. Het is voor ons dus onmogelijk om na te gaan hoe de besluitvorming en de evenwichtige belangenafweging heeft plaatsgevonden.

Het ABP Bestuur erkent dat het proces rond de ABP Partnertoeslag ronduit slecht is verlopen. Maar door nu niet bereid te zijn om openheid van zaken te geven, is het maar de vraag of zij echt iets heeft geleerd.