Onafhankelijk

Traditionele vakbonden zijn zwaar oververtegenwoordigd als het om jouw pensioen gaat. De huidige situatie is dat de ABP-pensioenregeling door de vakbonden – samen met werkgevers – wordt bedacht in de Pensioenkamer. Jouw pensioengeld wordt vervolgens verplicht in een collectieve pot beheerd bij het ABP, dat bestuurd wordt door dezelfde vakbonden en werkgevers. En dan moet dat bestuur weer verantwoording afleggen aan diezelfde vakbonden en werkgevers. Dit is als een slager die zijn eigen vlees keurt!
Dat is echt niet meer van deze tijd. Want zeg nou zelf: Wie kan er dan nog echt onafhankelijk en kritisch zijn op het bestuur van het ABP? Een onafhankelijke partij in het verantwoordingsorgaan is noodzakelijk om het bestuur volledige verantwoording af te laten leggen aan alle actieve deelnemers, slapers en pensioengerechtigden. En om ervoor te zorgen dat het ABP eerlijke en evenwichtige afwegingen gaat maken tussen de belangen van alle generaties. Om onze doelstellingen te realiseren is het ook belangrijk dat de bestuurscultuur van het ABP moderniseert en dat bij de besluitvorming de belangen van werkenden die geen lid zijn van een vakbond worden meegewogen. LvOP is de onafhankelijke partij die hiervoor staat.

Transparant

LvOP wil meer transparantie en betere voorlichting over jouw pensioen. Nu worden veel besluiten genomen zonder dat jij als deelnemer goed kunt beoordelen wat de gevolgen daarvan zijn. De pensioenmaterie kan best ingewikkeld zijn, maar het is de taak van het ABP om dat duidelijk uit te leggen. In de afgelopen vier jaar heeft LvOP op het punt van transparantie al vele successen geboekt. We zijn er echter nog lang niet. Het ABP-bestuur is een meester in het verpakken van de echte boodschap zodat voor jou belangrijke kwesties onbelicht en onbesproken blijven. LvOP wil volledige openheid van zaken vanuit het ABP-pensioenfondsbestuur. Zo is de persoonlijke pensioenpot waarover het ABP communiceert helemaal niet persoonlijk en geeft zij een onvolledige weergave van de realiteit. Iedere maand gaat bijna 20% van je salaris naar het pensioenfonds en verdwijnt daar op de grote hoop. Zolang dit het geval is, kun je toch niet spreken van een persoonlijke pensioenpot? We blijven ons ervoor inzetten dat het ABP het eerlijke en volledige verhaal vertelt. Daar heb je recht op!

Duurzaam

Hoe levensvatbaar op termijn is het ABP eigenlijk? Is het ABP wel klaar voor de toekomst? Beleggen is noodzakelijk voor een goed pensioen. Maar je hebt helemaal geen invloed op hoe er belegd wordt of waarin. Is dit grote fonds dat nog steeds belegt in fossiele brandstoffen, kerncentrales of tabak jouw geld wel waard? Wij vinden dat je dat zelf moet kunnen bepalen. We zijn realistisch en begrijpen dat echt niet iedereen dergelijke beleggingskeuzes zelf wil of kan maken. Tot er meer keuzevrijheid komt, zetten wij ons in voor duurzame beleggingen. Dus niet in wapenproducenten, of landen die de mensenrechten structureel schenden. Het liefst milieubewust, zodat er nog een wereld is om van te genieten zodra je met pensioen gaat.

LvOP heeft zich de afgelopen jaren, ook ongevraagd, bemoeid met het beleggingsbeleid van het ABP. Dat heeft mede geleid tot een eerste stap van het ABP om te gaan stoppen met beleggen in tabak en kernwapens. Maar we zijn nog lang niet klaar. Er zijn nog veel meer veranderingen nodig om van het ABP een duurzaam pensioenfonds te maken. LvOP blijft zich daarvoor inzetten.