Categorieën ABP,Achtergrond,Opinie

Klimaatbeleid ABP op papier goed, de praktijk kan beter

ABP beheert ruim 450 miljard euro. Dit wordt voor een groot deel belegd omdat dit op de lange termijn meer oplevert voor haar deelnemers. Dat maakt van ABP een grote en machtige aandeelhouder want de keuzes die ABP maakt beïnvloeden hoe onze wereld er in de toekomst uitziet. Deelnemers vinden het steeds belangrijker dat hun geld op een duurzame wijze belegd wordt1ABP (2018). Verslag Duurzaam en verantwoord beleggen 2018 ABP duurzaam beleggen 2018.pdf. Daarom heeft ABP het beleid alleen in bedrijven te investeren die werk maken van duurzaamheid. Ze investeren ook in bedrijven die op dit moment nog niet duurzaam zijn. Zolang deze bedrijven maar verbeterplannen hebben en die ook daadwerkelijk uitvoeren. Dit is de reden dan zij nog wel in bedrijven investeren die fossiele brandstoffen winnen en verwerken.

In hun position paper2ABP (2016). Hoe gaat ABP om met: … ? Klimaatverandering en energiebeleggingen Hoe denkt ABP over klimaatverandering.pdf lees ik:

Onze jongste deelnemers zullen pas in de laatste decennia van deze eeuw hun pensioen ontvangen. Wij willen dat ze daarvan kunnen genieten in een wereld die prettig leefbaar is. Om hieraan bij te dragen willen we dat alles wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de gemiddelde temperatuur met niet meer stijgt dan 2 graden.

Hoe gaat ABP om met: …? Klimaatverandering en energiebeleggingen.pdf (2016)

Klimaatresoluties

Om verduurzaming te bereiken voeren ze gesprekken met bedrijven en gebruiken ze hun stemrecht op aandeelhouders vergaderingen. Ondanks haar ambitieuze klimaatbeleid stemde ABP tegen meerdere klimaatresoluties. De klimaatresoluties van Follow this vragen bedrijven lange termijn doelen te stellen die aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs. ABP stemde ook tegen een resolutie3WWF, & Greenpeace (2019, 5 april). Proposal for discussion and voting at the Equinor AGM 2019. Engelsk forslag 2.pdf van het Wereldnatuurfonds en Greenpeace die opriep niet meer te boren in kwetsbare gebieden. Ze stemde wel voor de klimaatresolutie van Climate Action 100+, die minder bindende toezeggingen vraagt.

Stemgedrag van de grootste Nederlandse beleggers over de klimaatresolutie van Follow this4Follow this (2019, 25 juni). Investors briefing. https://follow-this.org. APG is de uitvoeringsorganisatie van ABP.

Op verzoek van het verantwoordingsorgaan licht ABP haar stemgedrag toe: “Wij gaan voor een gelijkmatige overgang naar hernieuwbare energie”. Er zijn inderdaad redelijke argumenten te geven om als pensioenfonds te kiezen voor een gelijkmatige overgang. Deze werden onlangs uitgebreid toegelicht door drie APG medewerkers in een interview met Follow the Money5Joosten, T.(2019, 15 augustus). Waarom de grootste pensioenbelegger van Nederland vergroent door tegen strenger klimaatbeleid te stemmen. https://www.ftm.nl. Zij onderbouwen hun keuzes onder andere met: “Het domste dat je kunt doen is onhaalbare targets zetten, want dan doen ze er niks mee”. 

Stemgedrag in tegenspraak met klimaatbeleid

Het stemgedrag is echter in tegenspraak met het eigen beleid. Als we onze aarde willen behoeden voor vergaande klimaatverandering dan is er geen tijd voor geleidelijkheid. Dan moet de fossiele industrie haar investeringen en innovatie grotendeels besteden aan hernieuwbare energie en fossiele brandstoffen in de grond laten. Als ze het huidige beleid van bedrijven zoals Shell het hoogst haalbare vinden (hogere doelen zijn zinloos want onrealistisch) dan is het eigen beleid (alles doen om onder de 2 graden te blijven) ook onrealistisch. Het is prijzenswaardig dat ABP zichzelf ambitieuze doelen stelt. We verwachten dan dat ze dezelfde ambitieuze doelen van bedrijven vragen.

Daarom vragen wij ABP te handelen naar haar eigen beleid:

Stel hogere eisen
aan het klimaatbeleid
van de fossiele industrie