Categorieën ABP,Opinie

Verbeter de wereld, beleg in Shell

Wil je ook een duurzamer pensioenfonds? Gisteren riepen 67 hoogleraren, waaronder LvOP-lijstduwer Fieke van der Lecq, in NRC het ABP-pensioenfonds (hun eigen pensioenfonds) op om Shell te helpen duurzaam te worden. Dit doen zij op een bijzondere manier. Een manier die LvOP van harte ondersteunt! En een manier die precies past binnen het duurzame beleggingsbeleid dat het ABP zelf heeft omarmt. Er is dus geen enkel argument voor ABP om deze oproep niet ter harte te nemen.

Hoe kan een pensioenfonds bijdragen aan een betere wereld? Door zijn rol als aandeelhouder serieus te nemen. Ieder pensioenfonds belegt een groot deel van zijn vermogen in aandelen. Hiermee hoopt een pensioenfonds een hoger rendement te behalen, dan op beleggingen in staatsobligaties of vastgoed (beleggingsvormen waar minder risico aan verbonden is). Door aandelen te kopen, krijgt het aandelenfonds tevens een beetje zeggenschap in een onderneming. Namelijk in de vorm van stemrecht tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

Meestal doet het pensioenfonds daar helemaal niets mee. Dan wordt er gewoon een werkstudent of een jonge medewerker gestuurd met een lijstje punten waar deze voor of tegen moet stemmen. Eigenlijk jammer, want een pensioenfonds kan door goed gebruik te maken van zijn spreek- en stemrecht bijdragen aan een beter beleid van een onderneming. En ABP – het grootste pensioenfonds van Nederland – kan als grote aandeelhouder in veel bedrijven een extra grote rol betekenen. Daarmee heeft het dus ook een extra verantwoordelijkheid.

Klimaatneutraal Shell in 2050

Zeker bij Shell is dat hard nodig. Hoewel de wereld op dit moment nog niet zonder olie en gas kan, zal dat op termijn veranderen. En om de klimaatveranderingen te beperken zal dit zelfs op korte termijn moeten veranderen. Een groep actieve aandeelhouders is daarom het initiatief van Follow This gestart: aandelen bijkopen en aandeelhouders verenigen achter een motie om Shell aan te sporen meer werk te maken van duurzaamheid – met zelfs de oproep voor een klimaatneutraal Shell in 2050.

Formeel vormt “engagement” – het in gesprek gaan met bedrijven over duurzaamheid om zo als pensioenfonds bij te dragen aan een betere wereld – de kern van het duurzaamheidsbeleid van ABP. Helaas hoor je (zelfs als je in het Verantwoordingsorgaan zit) amper welke concrete successen ABP bereikt met deze gesprekken. Dit zijn tenslotte achterkamertjesgesprekken. Het is zelfs onbekend hoe veel gesprekken plaatsvinden. Volgens het jaarverslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen heeft het ABP in 2016 enkel Shell aangesproken over de hoogte van de vergoeding van de bestuurders – milieu en klimaat was geen thema! Het steunen van een motie tijdens een aandeelhoudersvergadering zou een prachtige (zichtbare en concrete) aanvulling zijn op al het duw- en trekwerk dat ABP in bestuurskamers verricht.

Zelf bepalen

Natuurlijk zou LvOP veel liever zien dat werknemers en gepensioneerden zelf kunnen bepalen waar hun pensioenfonds in belegt. Maar zo lang die keuzevrijheid nog niet is gerealiseerd, zetten wij ons in voor duurzaam beleggen. Daarom steunt de LvOP ook van harte de oproep van 67 hoogleraren vandaag in de NRC. Sterker nog, vorig jaar heeft LvOP het ABP reeds opgeroepen de motie van Follow This te steunen. Helaas heeft het Bestuur die kans laten liggen (“Wij vinden het niet de taak van de aandeelhouders om de transitiestrategie van Shell te bepalen, maar van de Raad van Bestuur.”) Hopelijk pakken zij in 2018 wel deze kans.