Categorieën Opinie

Toekomstgericht beleggen bij ABP pensioenfonds

Het geld dat wij elke maand als pensioenpremie betalen wordt voor ons belegd om een mooi rendement te realiseren. Voor mij is een mooi rendement niet alleen financieel maar bouwt het ook aan een mooiere wereld waarin onze manier van leven niet nadelig is voor toekomstige generaties maar volhoudbaar en duurzaam. In dit blog benoem ik mijn uitgangspunten en twee standpunten die daaruit voortvloeien.

Bedrijven waarin belegd wordt zorgen voor een:

  • Menswaardig bestaan. Denk hierbij aan mensenrechten voor iedereen en het tegengaan van corruptie, kinderarbeid en uitbuiting.
  • Leefbare planeet. Denk hierbij aan het beperken van klimaatverandering, versnellen van de energietransitie en het sluiten van kringlopen.

Standpunt: Kies voor duurzame energie

Fossiele brandstoffen zorgen voor versnelde klimaatverandering wat leidt tot meer voedselonzekerheid en grote migratiestromen. Het beleid van het ABP moet bijdragen aan het halen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Zolang het ABP aandelen in energiebedrijven heeft moet zij haar invloed veel meer gebruiken om de energietransitie te versnellen. Het ABP zegt hierover in hun duurzaamheidsverslag: “dat wij meer kunnen bereiken bij het tegengaan van klimaatverandering door juist wel in deze bedrijven te blijven beleggen en hen aan te zetten tot verdere verduurzaming.” In de praktijk echter, stemmen ze bij de aandeelhoudersvergaderingen van Shell tegen duurzame resoluties.

Standpunt: Beleg alleen in bedrijven die mensenrechten respecteren

Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid mensenrechten te respecteren en te handhaven. Niet alleen in hun eigen organisatie maar ook in hun toeleveringsketens. Het ABP moet erop toezien dat bedrijven dit ook daadwerkelijk doen en wanneer dit niet veranderd de aandelen afstoten. Voor het opstellen van dit beleid kunnen de UN Guiding Principles on Business and Human Rights gebruikt worden.