Categorieën Achtergrond

Wie bepaalt mijn pensioenregeling?

Er is een nieuw pensioenakkoord. Hierdoor is er ruimte voor nieuwe afspraken en regelingen. Maar wie bepaalt er eigenlijk welke afspraken er bij ABP gemaakt worden?

Wie wat krijgt onder welke voorwaarden is vastgelegd in de pensioenregeling van ABP. Deze wordt vastgesteld door de pensioenkamer. Hierin zitten vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties.

De pensioenkamer is een overlegtafel waar werkgevers en werknemers samen de pensioenregeling bedenken en vastleggen. ABP is uitvoerder van deze regeling.

Vertegenwoordiging

Niet iedereen die aangesloten is bij ABP is vertegenwoordigd in de pensioenkamer. De werkgeversvereniging van energie en nutsbedrijven (WENb) is niet vertegenwoordigd in de pensioenkamer. Onder deze werkgeversvereniging vallen werkgevers die zich bezighouden met onder andere energieproductie, netbeheer, waterbedrijven en afvalverwerking. Hier werken gezamenlijk 40.000 werknemers.

Werknemers worden vertegenwoordigd door afgevaardigden van de vakcentrales (koepels van vakbonden). Ik ben benieuwd wie erin zitten en wat zij belangrijk vinden. Op de website van de pensioenkamer en de vakcentrales is hier echter weinig over te vinden. Van een orgaan waar beslissingen worden genomen die impact hebben op 3 miljoen deelnemers verwacht ik de volgende transparantie:

  • Wie zit erin? Hoe stemt deze persoon bij voorstellen?
  • Welk profiel hebben de leden, welke belangen vertegenwoordigen zij?
  • Wie kiest de leden en hun mandaat?
  • Hoeveel verdienen zij?

Dit is nu allemaal niet te vinden op de website. De website ziet er verouderd uit; het meest recente document komt uit 2010.

Oproep

LvOP roept de pensioenkamer op om transparant te zijn. Te beginnen met het publiceren van meer informatie op de website. Als ze dit zelf niet doen zijn beleidsmakers aan zet om meer transparantie af te dwingen.

Vervolgens kan beter gewaarborgd worden dat leden van pensioenkamer een goede afspiegeling zijn van de 3 miljoen deelnemers bij ABP en dat zij over voldoende expertise en draagvlak beschikken.

Verder speuren naar het mysterie dat pensioenkamer heet?

Website pensioenkamer

Overzicht vakcentrales die afgevaardigden leveren aan de pensioenkamer:

  • ACOP (FNV)
  • CCOOP (CNV)
  • AC (Ambtenaren centrum)
  • CMHF (Koepel van 43 beroepsverenigingen)

Overzicht werkgevers die afgevaardigden leveren aan de pensioenkamer:

Werkgevers zijn georganiseerd via het Verbond Sectorwerkgevers Overheid.