Categorieën ABP,Verslag VO

Oordeel over het handelen van het bestuur over 2018

Eind april verscheen het jaarverslag van ABP over 2018. Voor het verantwoordingsorgaan (Vo) is het jaarverslag een belangrijk document omdat het Vo daarin een oordeel (het Oordeel) mag geven over het handelen van het bestuur van ABP. Op die manier kan de deelnemer bekend worden met de zorgen van het Vo. Overigens geeft ook de Raad van Toezicht in het jaarverslag aanbevelingen aan het bestuur. Op bepaalde thema’s hebben zowel het Vo als de Raad van Toezicht opmerkingen gemaakt.

Eerlijk is eerlijk: de tekst van het Oordeel van het Vo in het jaarverslag kan nogal mat overkomen. Om te begrijpen hoe het Vo tot deze tekst is gekomen, schetsen wij het proces.

Het proces

Het verantwoordingsorgaan heeft vier themacommissies (Algemeen, Beleggingen, Financiën en Communicatie). Begin 2019 wordt in die commissies geïnventariseerd welke onderwerpen in het Oordeel moeten worden opgenomen.

Tekst gaat onder de afbeelding verder

Uitzicht VO vergadering in Hotel Veenendaal
Transparantie van het verantwoordingsorgaan: Hotel Veenendaal lapt de ramen tijdens de vergadering. Nu nog de verduisteringsgordijnen omhoog….

LvOP is in iedere commissie vertegenwoordigd. Petra en Arend Jan zitten in de commissie Algemeen, Sofie in de commissie Beleggingen, Michael in de Commissie Financiën en Jochem in de Commissie Communicatie. Ook de vakbondsfracties en de werkgeversdelegatie zijn vertegenwoordigd in de commissies.

Belangrijk is om te realiseren dat er 48 personen in het verantwoordingsorgaan van ABP zitten. Om een onderwerp in het Oordeel opgenomen te krijgen, is een meerderheid binnen het Vo nodig. Tijdens de commissievergaderingen wordt al duidelijk voor welke standpunten een meerderheid te behalen valt en voor welke standpunten niet. Op dat moment vielen er – helaas – al enkele LvOP-standpunten af. Zoals vernieuwen governance en toetsing van de risico-bereidheid van de deelnemers (zie LvOP-oordeel hieronder)

Concepten

Na inventarisatie van de punten maakt de secretaris van het Vo, Guus, een eerste concept van het oordeel. Dit oordeel wordt weer tijdens een vergadering besproken. Dit maal met fractievoorzitters, commissievoorzitters, voorzitter en vice-voorzitter. Ook dan sneuvelen er nog standpunten (zoals bijvoorbeeld onze zorgen over de VPL-regeling) of volgen aanpassingen. Dit tweede concept van het Oordeel is vervolgens weer aangevuld (VPL in de rebound!) naar aanleiding van gesprekken met de actuaris, accountant en compliance officier en een delegatie van het Vo.

We zijn dan bij de derde conceptversie van het Oordeel aangekomen. Dit oordeel wordt in het gehele Vo besproken. Onze observatie dit jaar: er werden geen inhoudelijke punten meer aangebracht, maar scherpe en felle bewoording werd vervangen door milde(re) teksten. Naar de redenen kunnen we alleen maar gissen, maar bedenk wel dat dezelfde vertegenwoordigers in het Vo ook de bestuursleden leveren… 

De vierde conceptversie van het Oordeel is aangeboden aan het bestuur. Daarbij deed ook het bestuur enkele tekstuele suggesties voor het Oordeel. Onnodig om te vermelden of het hier een positieve of een negatieve formulering betrof.

Eindoordeel

De vijfde conceptversie is het definitieve oordeel geworden en opgenomen in het jaarverslag. Is het een oordeel waar we al LvOP tevreden mee zijn? Uiteraard had er wat ons betref meer in het Oordeel kunnen staan en ook in scherpere bewoording. Maar rekening houdend met onze omvang binnen het Vo (5 van de 48 zetels) zijn we toch ook tevreden met de punten die het verslag wel hebben gehaald, zoals VPL, spanning tussen ambitie en realisatie, evenwichtige belangenafweging, beleggingen en duurzaamheidsbeleid en complexiteitsreductie. 

Het Oordeel over 2018 is gegeven en het is nu aan het bestuur van ABP om periodiek te rapporteren over de opvolging van deze punten (of te motiveren waarom geen opvolging wordt gegeven). Wij blijven in ieder geval het bestuur onverminderd kritisch volgen! 

Het Oordeel van het Vo vind je hier (linkje). Benieuwd wat LvOP graag in het oordeel had willen lezen? Download hieronder de suggesties van LvOP.

Input LvOP voor oordeel handelen bestuur Jaarverslag 2018 (562 downloads )