Eind april verscheen het jaarverslag van ABP over 2018. Voor het verantwoordingsorgaan (Vo) is het jaarverslag een belangrijk document omdat het Vo daarin een oordeel (het Oordeel) mag geven over het handelen van het bestuur van ABP. Op die manier kan de deelnemer bekend worden met de zorgen van het Vo. Overigens geeft ook de…Ga door met lezen van “Oordeel over het handelen van het bestuur over 2018”

Verslag van vier jaar in het verantwoordingsorgaan Als leden van het verantwoordingsorgaan bij ABP gaan we jammer genoeg niet over de toekomst van het pensioenstelsel als geheel. Omdat het ABP ondertussen wel met afstand het grootste pensioenfonds van Nederland is, kan het wel indirecte invloed uitoefenen. De mening van ABP – die zij actief ventileert – weegt…Ga door met lezen van “Toekomst pensioenstelsel – visie LvOP op risico’s delen”