Michael Visser

‘Er gaat in het pensioenstelsel veel veranderen. Juist dan is een onafhankelijke frisse blik op de zaak broodnodig.’

Michael (37) studeerde fiscaal recht en – economie aan Tilburg University, werkte een aantal jaren als adviseur bij EY en is tegenwoordig pensioenonderzoeker aan Tilburg University en bij Netspar. Daarnaast is hij ondernemer via Pensioen GeMi. Hij stelde zich verkiesbaar voor het verantwoordingsorgaan van ABP om met kritische blik, vooral vanuit de inhoud, te zorgen dat niet slechts de gevestigde belangen worden gediend. Vanuit zijn betrokkenheid en expertise wil hij pensioen toegankelijker maken. Binnen en buiten het ABP.