Myrthe de Jong

‘Je pensioen is jouw geld, je hebt er recht op precies te weten wat er mee gebeurt. Eerder adviseerde ik de minister van Financiën over pensioenen. Nu gebruik ik mijn kennis over pensioenen in het Verantwoordingsorgaan om te komen tot pensioenbeleid dat eerlijk uitpakt voor alle generaties.’

Myrthe werkt als plaatsvervangend afdelingshoofd bij het ministerie van Financiën en studeerde economie. Zij richt zich binnen de fractie op de financiële onderwerpen. Myrthe wil dat ABP de risico’s van financiële besluiten zorgvuldiger afweegt en communiceert. Zij vindt dat ABP de gevolgen van aanpassingen in de premies en indexatie voor alle groepen deelnemers cijfermatig inzichtelijk moet maken.