Sofie Faes is docent biologie en zit sinds juli 2018 in het verantwoordingsorgaan van het ABP namens de LvOP fractie.

Met veel plezier geef ik biologieles aan mavo, havo en vwo leerlingen. Investeren in de lange termijn is daarbij een tweede natuur. Bij een goed beleggingsrendement hoort ook het verminderen van vervuiling en uitbuiting. In het verantwoordingsorgaan zet ik mij in voor:

  1. Duurzaam en verantwoord beleggen
  2. Meer zeggenschap over eigen geld
  3. Eerlijkere verdeling over de generaties
  4. Toekomstbestendig beleggingsbeleid

De Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht is als enige niet georganiseerd vanuit de vakbond en komt op voor de belangen van álle deelnemers.