Wil je ook een duurzamer pensioenfonds? Gisteren riepen 67 hoogleraren, waaronder LvOP-lijstduwer Fieke van der Lecq, in NRC het ABP-pensioenfonds (hun eigen pensioenfonds) op om Shell te helpen duurzaam te worden. Dit doen zij op een bijzondere manier. Een manier die LvOP van harte ondersteunt! En een manier die precies past binnen het duurzame beleggingsbeleid…Ga door met lezen van “Verbeter de wereld, beleg in Shell”

In 2006 zijn de vroegpensioenregelingen afgeschaft. Als compensatie voor deze afschaffing zijn toen overgangsregelingen bedacht voor een selecte groep werknemers. Ook ABP kent een dergelijke overgangsregeling. De Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP) maakt zich grote zorgen om de afhandeling van de VUT-overgangsregeling door ABP. Onze zorgen ten aanzien van deze zogenoemde VPL-regeling zijn tweeledig. Allereerst…Ga door met lezen van “Grote zorgen om VUT-overgangsregeling bij ABP”