Categorieën Opinie

Rekenrente-hocus-pocus

Verhoging rekenrente tovert niet meer geld in de pot

De ‘rekenrente’ leidt regelmatig tot heftige discussies in het pensioendebat. Volgens sommigen verdwijnen alle problemen als sneeuw voor de zon als we simpelweg de rekenrente maar verhogen. Dat kan natuurlijk niet waar zijn, want door een verhoging van de rekenrente komt er echt niet ineens meer geld in de collectieve pensioenpot. Een hogere rekenrente zorgt er alleen voor dat we per direct hogere pensioenen gaan uitkeren. En dat wordt dan betaald door de jongere deelnemers die later minder krijgen.

Ben eerlijk wie de rekening betaalt

Nu mag je als politieke partij best opkomen voor de belangen van, in dit geval, gepensioneerden. Maar wees dan wel eerlijk over wie de rekening betaalt. Bij de rekenrentediscussie is het van belang op te merken dat de huidige rekenrente er precies voor zorgt dat een pensioenfonds zijn verplichtingen waardeert op dezelfde manier als dat ook met de beleggingen gebeurt. Daarmee voorkomen we dat beide kanten van de balans uit de pas gaan lopen, hetgeen op termijn onherroepelijk zal leiden tot een nieuwe pensioencrisis. Meer achtergrond is te vinden in de presentatie ‘Feiten en fabels over de rekenrente’ van Bas Werker (nummer 19 op onze kandidatenlijst).Of luister hier de recente bijdrage op BNR terug van Bas Jacobs (nummer 20 op onze kandidatenlijst)over het gerommel met de rekenrente.

Persoonlijk pensioenvermogen zonder rekenrente-hocus-pocus

De rekenrente is een van de vele grootheden die zorgen voor onduidelijke overdrachten tussen de verschillende deelnemers binnen een pensioenfonds. Daarnaast hebben we op dit moment ook nog (houd u vast) de Ultimate Forward Rate, de premiedekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad, de feitelijke dekkingsgraad, de doorsneesystematiek, de hersteltermijn, de zekerheidsmaat, het (Minimaal) Vereist Eigen Vermogen (MVEV) en dan vergeten we er vast nog een paar. Begrijpt u het nog? De Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP) omarmt daarom het plan in het regeerakkoord om naar persoonlijke pensioenvermogens over te stappen. Hierbij blijven de belangrijkste risico’s tussen deelnemers gedeeld (zie ook onze opinie daarover), maar persoonlijke pensioenvermogens maken ons pensioensysteem een stuk overzichtelijker. Iedereen weet dan namelijk wat er voor hem of haar in de pensioenpot zit en geen rekenrente-hocus-pocus die een greep in die persoonlijke pot kan doen.