Categorieën Nieuws

LvOP zoekt jou!

Drie jaar geleden waren er voor het eerst verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan (VO) van het pensioenfonds ABP. Dat was aanleiding om de Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP) op te richten. Wij hebben er voor gezorgd dat er voor de eerste keer onafhankelijk (van vakbonden en werkgevers) intern toezicht is op het grootste pensioenfonds van Nederland.

Onze resultaten

Dat heeft er onder meer toe geleid dat er nu voor het eerst een negatief advies is gekomen over de VPL-premie. Sinds onze verkiezing is er ook veel meer aandacht voor het beleid van het ABP. Zo berichtten het Financieel Dagblad en Das Kapital vaak over LvOP, en maakte het NRC een prachtige reportage over ons. Onze roep om meer transparantie en openheid door ABP, wordt meer en meer opgepikt. Op het gebied van verantwoord beleggen heeft ABP haar koers gewijzigd en hanteert nu een ‘insluitingsbeleid’, verantwoordt zich met een jaarlijks rapport over duurzaam beleggen en heeft een eerste stap gezet naar afrekenbare resultaten op het gebied van (ecologische) duurzaamheid.

Wat nu?

In april 2018 worden er nieuwe verkiezingen gehouden voor het VO van het ABP. Wij willen daar weer aan mee doen. In 2014 behaalden we 5 zetels en we hopen natuurlijk op weer zo’n mooie uitslag!  Daar gaan we ons uiterste best voor doen, maar kunnen dat niet zonder jou. We zijn daarom op zoek naar enthousiaste kandidaten voor onze lijst, die het ABP bestuur in de komende vier jaar kritisch willen volgen.

Update: de zoektocht is geslaagd, de kandidaten zijn bekend! Hier vind je meer informatie over onze diverse en deskundige kandidatenlijst. 

Waarom LvOP?

Wij zijn de enige onafhankelijke fractie van werknemers die toezicht houdt op de honderden miljarden pensioengeld van miljoenen Nederlanders. We willen dat elke deelnemer precies kan zien wat er met zijn of haar geld gebeurt. En uiteindelijk ook kan meebepalen hoe het geld wordt geïnvesteerd, beheerd en verdeeld.

Waarom in het verantwoordingsorgaan?

In het VO kan je snel veel meer inzicht krijgen in de pensioenwereld en de politieke wereld er omheen. Bovendien is dit voor nu nog de enige manier om namens deelnemers invloed uit te oefenen op wat er met jouw pensioengeld gebeurt en kun je het bestuur van advies voorzien op belangrijke thema’s, zoals het beleggingsbeleid (wel of geen wapens en tabak?), de hoogte van de pensioenpremies en de uitvoering van het pensioenbeleid.

De werkzaamheden

Voor een (toekomstig) lid van de fractie van LvOP bestaan de werkzaamheden uit drie elementen:

  1. De vergaderingen binnen het VO en met het bestuur.
    Het VO vergadert ongeveer 5 keer per jaar met het bestuur van ABP. Een week daarvoor komt het VO ook zelf bijeen, eerst in de vorm van commissies en daarna plenair. Dat komt bij elkaar neer op ongeveer 10 vergaderdagen per jaar. Sommige commissies komen daarnaast op meer momenten bij elkaar. Verder kan het VO ervoor kiezen om extra vergaderdagen te plannen, bijvoorbeeld om zelf over bepaalde thema’s verder te spreken. In het huidige VO gebeurt dat ongeveer 2 keer per jaar.
  2. Het voorbereiden van vergaderingen met de fractie.
    LvOP is een actieve fractie. Om onszelf goed voor te bereiden, en ook pro-actief onderwerpen aan de orde te stellen, komen we als fractie gemiddeld eens per twee maanden een avond bij elkaar. We hebben de belangrijkste onderwerpen verdeeld, en proberen goed op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op het pensioenterrein en wat er leeft onder onze achterban.
  3. Uitleg geven over wat we doen, bijvoorbeeld via sociale media of pers.
    Via verschillende kanalen geven we uitleg over wat het VO doet en vooral de rol van LvOP daarin. Omdat we geen georganiseerde achterban hebben, spelen sociale media daarin een grote rol. Maar ook zijn we met regelmaat aanwezig op bijeenkomsten (van pensioencongres tot een vereniging voor jonge ambtenaren) om te vertellen over onze ervaringen. Soms weten we de interesse te wekken van de reguliere media, zoals FD Pensioen Pro en NRC.

Interesse?

Stuur een mail naar Jurjen Hoekstra (jurjenhoekstra@gmail.com) of Nikolai Jacobs (jacobs.nikolai@gmail.com) als je interesse hebt. Liefst voor 15 november. We nemen dan contact met je op, om meer toelichting te geven op de functie en om je eerste vragen te beantwoorden. Je kunt ook de fractie benaderen voor inhoudelijke vragen, via bovenstaande e-mailadressen. Is je belangstelling blijvend, dan nodigen we je graag uit voor een van onze rondetafelgesprekken.

Planning

Op 19 en 25 november organiseren we rondetafelgesprekken, waarin we meer uitleggen over LvOP, het ABP en het VO. Op basis van deze rondetafels krijg je een beter beeld over wat je precies te wachten staat. Daarna bekijken we samen of we doorgaan en zo ja, welke plek op de lijst het beste bij je past. In december moeten we de kandidatenlijst namelijk inleveren, en in april zijn de verkiezingen!

En…ons campagneteam zoekt ook versterking!

Draag je LvOP een warm hart toe? Maar heb je geen tijd om zelf in het verantwoordingorgaan plaats te nemen? Het campagneteam (bestaande uit fractieleden en een groep enthousiaste vrijwilligers) zoekt nog versterking. Het zwaartepunt van het campagnewerk zal in het begin van 2018 liggen, in de aanloop naar de VO-verkiezingen. Interesse? Neem contact op met Jurjen Hoekstra (jurjenhoekstra@gmail.com).