14

Valerie Schulte Nordholt

Valerie werkt bij Ministerie van Financi├źn

Ik stel me graag kandidaat voor het verantwoordingsorgaan omdat ik erg enthousiast ben over de rol die het kan spelen in het controleren van het ABP. Voor mij als het deelnemer is het belangrijk dat het ABP als publiek pensioenfonds met een groot vermogen maatschappelijke verantwoordelijkheid neem en dat naast bijvoorbeeld de dekkingsgraad ook het beleggingsbeleid kritisch onder de loep genomen wordt. Hoewel ik het nieuws toejuich dat ABP nu stopt met het beleggen in fossiele producten denk ik dat het heel belangrijk is om toezicht te houden op de uitvoering van deze plannen. Daar draag ik graag aan bij als lid van het verantwoordingsorgaan.