Sinds 1 juli 2014 is het bestuursmodel van pensioenfondsen fors veranderd. Om de belangen van werknemers (de zogenaamde deelnemers aan het pensioenfonds), gepensioneerden en werkgevers beter te vertegenwoordigen beter te verankeren is er, naast de mogelijkheid van vakbonden, werkgeversverenigingen en gepensioneerden om het bestuur van het pensioenfonds te kiezen, een nieuw verantwoordingsorgaan (VO) ingesteld.

Samenstelling

Bij sommige pensioenfondsen worden de leden van het verantwoordingsorgaan benoemd, maar het ABP heeft er voor gekozen om hiervoor speciale verkiezingen te organiseren onder al haar deelnemers (19 leden) en gepensioneerden (13 leden). Dit heeft de volgende zetelverdeling opgeleverd:

 • de fractie ACOP (13 leden, gelieerd aan de FNV)
 • de fractie CCOOP (7 leden, gelieerd aan de CNV)
 • de fractie CMHF (aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals, voorheen MHP)/AC/FOG-ABP (fractie onafhankelijk gepensioneerden) (7 leden)
 • de fractie LvOP (5 leden)

De volgende verkiezingen zullen in april 2018 plaats gaan vinden.

De 16 vertegenwoordigers namens de werkgevers worden telkens voor een periode van 4 jaar benoemd door het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven (WENb).

Taken van het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan dient bij een aantal belangrijke beleidsbeslissingen van het ABP-Bestuur, advies te geven, zoals:

 • strategische meerjarenplan;
 • vaststellen premie- en indexatienota;
 • vaststellen of wijzigen herstelplan;
 • beloningsbeleid;
 • het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 • strategische beleggingsbeleid;
 • liquidatie, fusie of splitsing van het pensioensfonds; overdracht van een deel van het fonds op een ander fonds.

Daarnaast mogen we ook ongevraagd advies uitbrengen en de leden van de Raad van Toezicht benoemen. Verder mag het verantwoordingsorgaan een oordeel geven over het gevoerde beleid in het jaarverslag.

Voor verdere informatie over het verantwoordingsorgaan, zie de pagina op de ABP-website.