Arend Jan Boekestijn

Arend Jan (58 jaar) werkt als Historicus en komt uit Utrecht

Geef de medezeggenschap terug aan de werknemer

Het ABP was altijd een speeltje van werkgevers- en werknemersorganisaties. Zonder uw medeweten werd er geschoven met uw pensioengeld. Als het zo uitkwam werd er te weinig premie ingelegd en uw geld werd besteed aan veel te ruime VUT-regelingen. Dankzij de onafhankelijke kandidaten op deze kieslijst is daar nu langzaam verandering in aan het komen. De Lijst voor Onafhankelijke Pensioentoezicht geeft medezeggenschap over het pensioen terug aan de werknemer.