7

Arend Jan Boekestijn

Arend Jan werkt bij Universiteit Utrecht en komt uit Utrecht

Het ABP kent een lange en roerige geschiedenis. Zo gokte het bestuur in het verleden op een rentestijging terwijl de rente, zoals velen voorspelden, maar bleef dalen. Vervolgens werd de rente ook nog eens onvoldoende afgedekt. Dat kostte miljarden. Tot overmaat van ramp was de premie niet kostendekkend. Nog steeds is er sprake van een gedempte premie. Het gevolg is dat er jarenlang niet geïndexeerd kon worden. Sommigen wilden zelfs de rekenrente wijzigen ten koste van de jongeren. Alles overziend is er alle reden om goed de belangen van de jongeren in de gaten houden. Helaas heeft het verantwoordingsorgaan slechts adviserende bevoegdheid. Ik zal mij echter ook in de komende jaren in woord (podcast) en geschrift inzetten voor de belangen van de jongere generatie. Hun belangen worden immers maar al te vaak veronachtzaamd.