Abonneren op Podcast

iTunes Google Podcasts Spotify RSS

In Pensioen Podcast 14 geven Arend Jan, Petra, Jeffrey en Michael aan waarom ze negatief oordelen over het functioneren van het ABP-bestuur in 2019, maar waarom dit niet in het officiële advies is terecht gekomen. Het jaarverslag van het ABP over 2019 is hier te vinden.

In de volgende podcast beantwoorden de leden van de LvOP ook graag jullie vragen. Stel deze via twitter (@LvOP_ABP) of via de website (https://LvOP.nl).

In deze 13e Pensioen Podcast praten Arend Jan en Michael met prof. Marike Knoef. De effecten van de huidige corona crisis zullen groot zijn op de pensioenen. Door de blijvende lage rentes, de sterk gedaalde beurskoersen en de lage olieprijs zal de discussie over korten waarschijnlijk niet snel voorbij zijn. Wat doet dat met het vertrouwen van mensen in hun pensioen? En hoe kunnen we daar in de toekomst beter mee omgaan zodat het gevoel van controle en vertrouwen in het pensioenfonds weer terugkomt?

In de elfde Pensioen podcast zijn Arend Jan en Michael op bezoek bij professor Bas Werker van Tilburg University. Deze keer spreken zij met Bas over het op 5 juni 2019 gesloten Pensioenakkoord en specifiek over de twee daarin voorgestelde nieuwe pensioencontracten. Deze contracten zullen de komende periode verder worden uitgewerkt, ook in wetgeving. Bas bespreekt de verschillen, geeft inzicht in de plussen en minnen en geeft enkele aandachtspunten voor sociale partners en beleidsmakers. Daarbij komt onder andere de vraag op of een uniforme indexatie en korting in een nieuw contract wel zo eerlijk uitwerkt.

In de tiende Pensioen podcast gaan Arend Jan en Michael op bezoek bij professor Bas Werker van Tilburg University. Met Bas spreken zij over de feiten en fabels van de rekenrente bij pensioen. Die rekenrente houdt het publieke en politieke debat in zijn greep, maar een verandering van de rekenrente tovert niet meer geld in kas.

Ligt het nu aan het ECB-beleid dat de rente zo laag is en er een grotere kans is op pensioenkortingen? Moeten we het ECB-beleid dan maar corrigeren via een andere rekenrente, zoals professoren Lex Hoogduin en Sylvester Eijffinger deze week in het FD suggereren? Wat zijn de gevolgen van een negatieve rente en waarom rekenen andere Europese landen soms met hogere rekenrentes? Bas Werker neemt ons mee in de wondere wereld van de rekenrente.