Abonneren op Podcast

iTunes Google Podcasts Spotify RSS

In de elfde Pensioen podcast zijn Arend Jan en Michael op bezoek bij professor Bas Werker van Tilburg University. Deze keer spreken zij met Bas over het op 5 juni 2019 gesloten Pensioenakkoord en specifiek over de twee daarin voorgestelde nieuwe pensioencontracten. Deze contracten zullen de komende periode verder worden uitgewerkt, ook in wetgeving. Bas bespreekt de verschillen, geeft inzicht in de plussen en minnen en geeft enkele aandachtspunten voor sociale partners en beleidsmakers. Daarbij komt onder andere de vraag op of een uniforme indexatie en korting in een nieuw contract wel zo eerlijk uitwerkt.

In de tiende Pensioen podcast gaan Arend Jan en Michael op bezoek bij professor Bas Werker van Tilburg University. Met Bas spreken zij over de feiten en fabels van de rekenrente bij pensioen. Die rekenrente houdt het publieke en politieke debat in zijn greep, maar een verandering van de rekenrente tovert niet meer geld in kas.

Ligt het nu aan het ECB-beleid dat de rente zo laag is en er een grotere kans is op pensioenkortingen? Moeten we het ECB-beleid dan maar corrigeren via een andere rekenrente, zoals professoren Lex Hoogduin en Sylvester Eijffinger deze week in het FD suggereren? Wat zijn de gevolgen van een negatieve rente en waarom rekenen andere Europese landen soms met hogere rekenrentes? Bas Werker neemt ons mee in de wondere wereld van de rekenrente.