Abonneren op Podcast

iTunes Google Podcasts Spotify RSS

In deze podcast spreekt Arend Jan met Ilja Boelaars. Hij is pensioenexpert en recent gepromoveerd op risicodeling en renterisico aan de University of Chicago. LvOP is kritisch op kritisch op (eerdere) beleidsmatige keuzes van het ABP bestuur ten aanzien van de renteafdekking en vindt dat ABP weinig transparant is over deze keuzes en de gevolgen voor deelnemers. Het is belangrijk dat deelnemers op hoofdlijnen inzicht krijgen in de keuzes van het bestuur in de loop van de tijd en wat dit betekent voor hun pensioen bij stijgende en dalende rentes. Nu ABP hierover zwijgt, vragen we Ilja om een is mini-college renteafdekking. En wat te doen? Heeft een grotere afdekking van het renterisico nu nog zin?

Arend Jan en Michael spreken in deze podcast verder met Martin Pikaart. Martin is (mede)oprichter en voorzitter van AVV en auteur van de boeken de Pensioenmythe (2011) en Wanbeleid, Algemeen Burgerlijk, een aanklacht tegen het grootste pensioenfonds van Nederland (2015). Hoe kijkt hij nu naar de pensioenontwikkelingen in Nederland, en bij ABP in het bijzonder? In deel 1 blikte Martin terug, in deel 2 kijkt hij vooruit. Wat vindt hij van het pensioenakkoord en de richting van het nieuwe stelsel? Als je sommige uitspraken in kranten leest van vakbondsbestuurders lijkt het wel een TiTa-Tovenaarspensioen. Iedereen zou er op vooruit gaan? Is dat zo, of worden er te hoge verwachtingen gewekt? En wat moet er volgens Martin gebeuren bij de overgang van oud naar nieuw? Waar moeten we op letten?

Arend Jan en Michael spreken in deze podcast uitgebreid met Martin Pikaart. Martin is (mede)oprichter en voorzitter van AVV en auteur van de boeken de Pensioenmythe (2011) en Wanbeleid, Algemeen Burgerlijk, een aanklacht tegen het grootste pensioenfonds van Nederland (2015). Hoe kijkt hij nu naar de pensioenontwikkelingen in Nederland, en bij ABP in het bijzonder? In deze podcast bespreken we een aantal belangrijke thema’s uit zijn boeken en waar we nu staan. Duidelijk wordt dat ABP forse steken heeft laten vallen en bestuurlijk niet klaar is voor de toekomst. Een parlementaire enquête is volgens Martin nog steeds wenselijk. In de volgende podcast blikken we met Martin vooral vooruit naar het nieuwe pensioencontract en waar je extra op moet letten bij de overgang.

In Pensioen Podcast 14 geven Arend Jan, Petra, Jeffrey en Michael aan waarom ze negatief oordelen over het functioneren van het ABP-bestuur in 2019, maar waarom dit niet in het officiële advies is terecht gekomen. Het jaarverslag van het ABP over 2019 is hier te vinden.

In de volgende podcast beantwoorden de leden van de LvOP ook graag jullie vragen. Stel deze via twitter (@LvOP_ABP) of via de website (https://LvOP.nl).

In deze 13e Pensioen Podcast praten Arend Jan en Michael met prof. Marike Knoef. De effecten van de huidige corona crisis zullen groot zijn op de pensioenen. Door de blijvende lage rentes, de sterk gedaalde beurskoersen en de lage olieprijs zal de discussie over korten waarschijnlijk niet snel voorbij zijn. Wat doet dat met het vertrouwen van mensen in hun pensioen? En hoe kunnen we daar in de toekomst beter mee omgaan zodat het gevoel van controle en vertrouwen in het pensioenfonds weer terugkomt?

In de elfde Pensioen podcast zijn Arend Jan en Michael op bezoek bij professor Bas Werker van Tilburg University. Deze keer spreken zij met Bas over het op 5 juni 2019 gesloten Pensioenakkoord en specifiek over de twee daarin voorgestelde nieuwe pensioencontracten. Deze contracten zullen de komende periode verder worden uitgewerkt, ook in wetgeving. Bas bespreekt de verschillen, geeft inzicht in de plussen en minnen en geeft enkele aandachtspunten voor sociale partners en beleidsmakers. Daarbij komt onder andere de vraag op of een uniforme indexatie en korting in een nieuw contract wel zo eerlijk uitwerkt.

In de tiende Pensioen podcast gaan Arend Jan en Michael op bezoek bij professor Bas Werker van Tilburg University. Met Bas spreken zij over de feiten en fabels van de rekenrente bij pensioen. Die rekenrente houdt het publieke en politieke debat in zijn greep, maar een verandering van de rekenrente tovert niet meer geld in kas.

Ligt het nu aan het ECB-beleid dat de rente zo laag is en er een grotere kans is op pensioenkortingen? Moeten we het ECB-beleid dan maar corrigeren via een andere rekenrente, zoals professoren Lex Hoogduin en Sylvester Eijffinger deze week in het FD suggereren? Wat zijn de gevolgen van een negatieve rente en waarom rekenen andere Europese landen soms met hogere rekenrentes? Bas Werker neemt ons mee in de wondere wereld van de rekenrente.