Abonneren op Podcast

iTunes Google Podcasts Spotify RSS

Arend Jan Boekestijn en Michael Visser spreken in deze tweede aflevering van het tweede seizoen van de LVOP pensioenpodcast met Adri van der Wurff. De LvOP (Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht) is een fractie in het Verantwoordingsorgaan bij ABP. In deze podcast serie doet ze verslag van haar werkzaamheden, geeft een kijkje in de keuken bij het grootste pensioenfonds van ons land en spreekt zij met verschillende experts over pensioen.

Adri van der Wurff is opgeleid als sociaal psycholoog en methodoloog, was voorzitter van de Raad van Bestuur van Cordares en zat tot 2004 in de raad van bestuur van APG Groep (de uitvoerder van pensioenfondsen als ABP en BPF Bouw). Na zijn vertrek daar is hij onafhankelijk voorzitter geweest van een aantal pensioenfondsen en heeft hij gewerkt als toezichthouder. In zijn opinies in PensioenPro reflecteert deze doorgewinterde pensioenbestuurder vanuit zijn ervaring en expertise op verschillende pensioenonderwerpen.

Met Adri van der Wurff spreken Arend Jan en Michael over diverse dilemma’s. Over het pensioenakkoord en onderbelichte thema’s daarin, zoals de Governance en zeggenschap bij pensioen. Over de psychologie van korten, over retorische trucs van pensioenfondsbestuurders en of het nieuwe contract wel in het belang is van deelnemers? Waarom heeft toezichthouder AFM geen rol in het productproces bij pensioenfondsen, en wel bij verzekeraars?

Arend Jan Boekestijn en Michael Visser spreken in deze eerste aflevering van het tweede seizoen van de LvOP pensioenpodcast met Anna Grebenchtchikova. De LvOP (Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht) is een fractie in het Verantwoordingsorgaan bij ABP. In deze podcast serie doet ze verslag van haar werkzaamheden, geeft een kijkje in de keuken bij het grootste pensioenfonds van ons land en spreekt zij met verschillende experts over pensioen.
Anna Grebenchtchikova was op jonge leeftijd al op weg om pensioenbobo te worden. Zij onderhandelde namens de jongerenbonden over pensioen, was de jongste Nederlandse pensioenfondsbestuurder en werkte voor Steven van Weyenberg & Wouter Koolmees in de Tweede Kamer. Tegenwoordig vertoeft ze in Londen, vanwaar ze uit de grote zakenbanken pensioenfondsen als haar klanten heeft.
Met Anna spraken Arend Jan en Michael eind juli 2020 over het akkoord rond het EU herstelfonds, ‘Eurobonds’ en de verwachte impact op pensioenfondsen. Komt er een nieuwe Europese rekenrente aan? Ook kijken ze naar de stand van zaken bij de Nederlandse pensioenfondsen nu die zich voorbereiden op de transitie naar een nieuw pensioencontract. Waarom staat ABP er zo beroerd voor in relatie tot andere fondsen? Waarom hebben deelnemers zo weinig te zeggen en moeten vakbonden niet eens in de spiegel kijken?

Michael en Arend Jan spreken in deze podcast verder met Roel Mehlkopf. Roel is onderzoeker bij Tilburg University en verbonden aan Netspar. Daarnaast werkt hij bij Cardano. Als ambtenaar was hij eerder werkzaam bij SZW, CPB en DNB. In de vorige podcast nam Roel ons mee onder de motorkap van het nieuwe pensioencontact. Nu spreken we verder met hem over het thema keuzevrijheid in pensioen. Is dat niet ondergesneeuwd geraakt in het pensioenakkoord? Roel deed in 2017 voor Netspar onderzoek naar welke keuzemogelijkheden wenselijk zijn vanuit het perspectief van deelnemers. We gaan onder andere in op de opname van een bedrag ineens (10% lump sum), zelf je pensioenuitvoerder kiezen en bepalen hoeveel premie je inlegt. En passant neemt Roel u mee op reis hoe andere landen hiermee omgaan en wat Nederland daar van kan leren.

Arend Jan en Michael spreken in deze podcast uitgebreid met Roel Mehlkopf. Roel is onderzoeker bij Tilburg University en verbonden aan Netspar. Daarnaast werkt hij bij Cardano. Als ambtenaar was hij eerder werkzaam bij SZW, CPB en DNB. In deze podcast bespreken we met Roel wat hij vindt van de uitwerking van het nieuwe pensioencontract die op 6 juli 2020 door minister Koolmees naar de Tweede Kamer is gestuurd. We duiken daarbij ook onder de motorkap om te horen hoe persoonlijk het nu echt wordt en of het een eerlijk contract is voor alle generaties. Welke rol vervult een solidariteitsreserve en een projectierendement straks? Ook beantwoordt Roel vragen van luisteraars. Zoals de vraag of er nu met terugwerkende kracht geïndexeerd wordt? En waarom het verbeterde premiecontract (plus) zo weinig aandacht krijgt en (bewust) niet meegenomen wordt in diverse vergelijkingen? In de volgende podcast spreken we met Roel verder over het pensioenakkoord, maar dan specifiek over het thema keuzevrijheid.

In deze podcast spreekt Arend Jan met Ilja Boelaars. Hij is pensioenexpert en recent gepromoveerd op risicodeling en renterisico aan de University of Chicago. LvOP is kritisch op kritisch op (eerdere) beleidsmatige keuzes van het ABP bestuur ten aanzien van de renteafdekking en vindt dat ABP weinig transparant is over deze keuzes en de gevolgen voor deelnemers. Het is belangrijk dat deelnemers op hoofdlijnen inzicht krijgen in de keuzes van het bestuur in de loop van de tijd en wat dit betekent voor hun pensioen bij stijgende en dalende rentes. Nu ABP hierover zwijgt, vragen we Ilja om een is mini-college renteafdekking. En wat te doen? Heeft een grotere afdekking van het renterisico nu nog zin?

Arend Jan en Michael spreken in deze podcast verder met Martin Pikaart. Martin is (mede)oprichter en voorzitter van AVV en auteur van de boeken de Pensioenmythe (2011) en Wanbeleid, Algemeen Burgerlijk, een aanklacht tegen het grootste pensioenfonds van Nederland (2015). Hoe kijkt hij nu naar de pensioenontwikkelingen in Nederland, en bij ABP in het bijzonder? In deel 1 blikte Martin terug, in deel 2 kijkt hij vooruit. Wat vindt hij van het pensioenakkoord en de richting van het nieuwe stelsel? Als je sommige uitspraken in kranten leest van vakbondsbestuurders lijkt het wel een TiTa-Tovenaarspensioen. Iedereen zou er op vooruit gaan? Is dat zo, of worden er te hoge verwachtingen gewekt? En wat moet er volgens Martin gebeuren bij de overgang van oud naar nieuw? Waar moeten we op letten?

Arend Jan en Michael spreken in deze podcast uitgebreid met Martin Pikaart. Martin is (mede)oprichter en voorzitter van AVV en auteur van de boeken de Pensioenmythe (2011) en Wanbeleid, Algemeen Burgerlijk, een aanklacht tegen het grootste pensioenfonds van Nederland (2015). Hoe kijkt hij nu naar de pensioenontwikkelingen in Nederland, en bij ABP in het bijzonder? In deze podcast bespreken we een aantal belangrijke thema’s uit zijn boeken en waar we nu staan. Duidelijk wordt dat ABP forse steken heeft laten vallen en bestuurlijk niet klaar is voor de toekomst. Een parlementaire enquête is volgens Martin nog steeds wenselijk. In de volgende podcast blikken we met Martin vooral vooruit naar het nieuwe pensioencontract en waar je extra op moet letten bij de overgang.

In Pensioen Podcast 14 geven Arend Jan, Petra, Jeffrey en Michael aan waarom ze negatief oordelen over het functioneren van het ABP-bestuur in 2019, maar waarom dit niet in het officiële advies is terecht gekomen. Het jaarverslag van het ABP over 2019 is hier te vinden.

In de volgende podcast beantwoorden de leden van de LvOP ook graag jullie vragen. Stel deze via twitter (@LvOP_ABP) of via de website (https://LvOP.nl).

In deze 13e Pensioen Podcast praten Arend Jan en Michael met prof. Marike Knoef. De effecten van de huidige corona crisis zullen groot zijn op de pensioenen. Door de blijvende lage rentes, de sterk gedaalde beurskoersen en de lage olieprijs zal de discussie over korten waarschijnlijk niet snel voorbij zijn. Wat doet dat met het vertrouwen van mensen in hun pensioen? En hoe kunnen we daar in de toekomst beter mee omgaan zodat het gevoel van controle en vertrouwen in het pensioenfonds weer terugkomt?