23

Gilbert Overmaat

Gilbert werkt bij Ministerie van Defensie

Gilbert (59) werkt als brigadegeneraal van de landmacht binnen het ministerie van Defensie en houdt zich bezig met de fysieke leefomgeving; stikstof, ruimtegebruik, Omgevingswet, omgevingsmanagement en vergunningen.

Onafhankelijk en transparant toezicht met aandacht voor onze omgeving

De tijd dat vakbonden een bepalende stem hadden is voorbij. Natuurlijk zijn er nog steeds onderwerpen waar de bonden een positieve rol spelen in het arbeidsvoorwaardenproces, maar te vaak zie ik dat bonden en vakcentrales een gezonde dialoog ‘gijzelen’ en niet meer opkomen voor de echte belangen van het personeel. Daarnaast is hun basis voor vertegenwoordiging met het slinkende ledental zwakker geworden. Het gros van de deelnemers van het ABP is immers geen lid van een bond. De vertegenwoordiging van onafhankelijke leden zou dus moeten groeien en als lijstduwer draag ik daar graag mijn steentje aan bij.