24

Pieter Gautier

Pieter werkt bij VU Amsterdam

Het beheren van ruim 400 miljard euro is een grote verantwoordelijkheid en vereist de nodige deskundigheid. Zowel financieel als juridisch en bestuurlijk. Onze mensen hebben de afgelopen vier jaar bewezen op dit punt een belangrijke kwaliteitsimpuls te hebben gegeven aan het verantwoordingsorgaan.