5

Laurie Kos

Laurie werkt bij Gemeente Amsterdam

Binnen het verantwoordingsorgaan wil ik een onafhankelijk geluid laten horen namens een jonge generatie pensioendeelnemers. Ik pleit voor transparantie over de keuzes in het beleid van ons pensioenfonds en voor meer vormen van zeggenschap van pensioendeelnemers. De beleggingskeuzes van ABP wil ik duidelijker uitlegbaar zien aan pensioendeelnemers. ABP kan positief bijdragen aan een toekomst waar huidige jonge generaties gerust met pensioen kunnen. Dit kan alleen door maatschappelijk verantwoord te beleggen. Ik wil het fonds daarin kritisch volgen en stimuleren om te luisteren naar verschillende generaties, transparant te zijn en vanzelfsprekend duurzaam te beleggen.